5* hotels Keulen:

Hotel im Wasserturm

Hilton Cologne

Excelsior hotel Ernst

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

St. Maria im Kapitol Keulen

Aan de bouw van deze kerk begon men in 1045. De kerk is in 1065 gewijd. Het is gebouwd op een plaats waar in de Romeinse tijd al een tempel stond, en vervolgens meerdere christelijke kerken. Wat bouwstijl betreft is de eenvoudige basilica een mooi voorbeeld van de Laat Ottoonse stijl. Gedurende de eeuwen is er opvallend weinig verandert aan de vormgeving van de kerk. Het grote klaverblad koor (koor met drie apsissen) heeft als voorbeeld gediend voor vele kerken waaronder de St. Aposteln en Grob St. Martin. Het is voor het eerst dat een koor in deze vorm is gebouwd.

De absides zijn verbonden door een gemeenschappelijke kooromgang. Deze kooromgang is een visuele voortzetting van de zijbeuken. Op deze wijze ontstaat een zeer homogeen beeld. Deze kerk stond dan ook aan het begin van de Rheinische school. De basilica maakte deel uit van klooster. In het interieur zijn meerdere kunstschatjes te ontdekken, zoals een renaissancekoorhek uit 1523.

De houten deuren uit elfde eeuw zijn bijzonder waardevol. Op de bovenstaande foto zie je een fragment waarop de herders zijn weergegeven op het moment dat ze door een engel worden aangesproken.

In het koor is een crucifix te zien uit 1304.Deze Crux Miraculosa heeft invloed uitgeoefend op de vormgeving van dergelijke kruisen uit de veertiende eeuw.Het realisme en de vorm van het kruis zijn typerend voor het Rijnland geworden.

Kaart Keulen