5* hotels Keulen:

Hotel im Wasserturm

Hilton Cologne

Excelsior hotel Ernst

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

St. Aposteln Keulen

Deze kerk toont qua geleding van het koor veel gelijkenissen met bijvoorbeeld De Grote St Martin. Ook deze kerk is een mooi voorbeeld van Rijnlandse kerkbouw. Het middenschip en een deel van de zijbeuken zijn afkomstig uit de eerste helft van de elfde eeuw en vormen de oudste delen.Aan het einde van de twaalfde eeuw is deze kerk ingrijpend werd verbouwd. Uit die tijd stamt het huidige koor en de toren van het westwerk.In het begin van de dertiende eeuw heeft men aanpassingen aangebracht . Het bouwwerk getuigt ondanks de gespreide bouwactiviteiten toch van een homogene stijl. De architectuur vormgeving is zeer kenmerkend voor Rijnlandse stijl uit die tijd.

Kaart Keulen