5* hotels Keulen:

Hotel im Wasserturm

Hilton Cologne

Excelsior hotel Ernst

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Dom St. Peter und Maria Keulen

In 1248 werd de eerste steen gelegd door aartsbisschop Konrad von Hochstaden. Men heeft gebouwd tot 1560 en toen volgde een pauze van bijna drie eeuwen. Het grootste deel van deze kerk is namelijk tussen 1842 en 1880 gebouwd. De in gotische stijl gebouwde kerk is uitgevoerd naar het ontwerp wat dateert uit de middeleeuwen. Het ontwerp van de westelijke gevel is vervaardigd op perkament en is meer dan vier meter hoog. Ondanks het feit dat de westelijke façade van de dom ten tijde van de gotiek maar voor een zeer klein deel is uitgevoerd, heeft de beoogde vormgeving andere kerken beïnvloed. Voorheen was deze gevel niet zo'n belangrijk element binnen het gehele element. Het oostelijke gedeelte was normaal gesproken het duidelijkste beklemtoond onderdeel van de kerk. Meister Johannes, de architect, was geschoold in het noorden van Frankrijk en de franse invloed is duidelijk te bespeuren in de gotische vormgeving van de dom.

Ten tijde van de gotiek zijn er vele immense kerken gebouwd, zoals bv. de kathedraal van Amiens en Reims. Steden waren in een onderlinge competitie gewikkeld en wilden de meest grootse kerken bouwen. De kerken werden dan ook hoger dan voorheen en men probeerde daarbij ook nog de muuroppervlakte te beperken ten voordele van de ramen. Men maakte toen nog geen berekeningen maar werkte op ervaring. Niet zelden stortte daardoor een deel van de kerk in.Ook in Keulen had men grootse plannen. Hier zou namelijk de grootste kerk van het christendom verrijzen! Deze plannen bleken bij nader inzien niet haalbaar en zo bleef de kerk tot 1880 bestaan uit een romp en een zeer klein deel van de zuidelijke toren. In de negentiende eeuw werd de kerk het symbool van de onvoltooide Duitse eenheid. Nationalisme was toendertijd de drijfveer tot het uiteindelijk realiseren van het middeleeuwse ontwerp. Goethe was een van diegene die zich voor dit doel hard heeft gemaakt.

In het interieur kunt u meerdere befaamde kunstschatten bewonderen waarvan wij er twee zullen aanhalen. In deze kerk is het Gero kruisbeeld bewaard dat dateer uit de tweede helft van de negende eeuw (links, net voor het koor) . Deze voorstelling van de gekruisigde Christus was toen zeer vernieuwend. Zijn lijden is beklemtoond op een zeer realistische wijze. Zijn lichaam wordt geteisterd door de zwaartekracht. Voorheen werd Christus weergegeven zonder dat de pijn ten gevolge van de kruisiging werd getoond. Op deze manier werd de overwinning op de dood benadrukt. In dit beeld wordt echter Christus lijden ten batte van de mensheid centraal gesteld. Behalve de expressie is de monumentaliteit en de vormgeving vernieuwend. Eveneens is er een dertiende eeuwse schrijn te bewonderen waarin de botten van de drie koningen zouden worden bewaard. Deze schat was ook een aanzet voor de bouw van deze dom. Eerst stond hier namelijk een kleinere kerk, maar vanwege de vele pelgrims die op die botten afkwamen heeft men destijds een grotere kerk wenselijk gevonden.

Kaart Keulen