5* hotels Keulen:

Hotel im Wasserturm

Hilton Cologne

Excelsior hotel Ernst

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

St. Gereon Keulen

De oudste delen van deze kerk dateren uit de vierde eeuw na Christus. Aanleiding voor de bouw was de dood van Gereon. Er werd destijds voor de cultus rond deze christelijke martelaar een ellipsvormige kerk gebouwd. Deze vroegchristelijke centraalbouw is verwerkt in de verder hoofdzakelijk Romaanse kerk Deze ellipsvormige ruimte is in het begin van de dertiende eeuw verbouwd tot een tienhoekige vorm (decagoon). De steunberen en spitsbogen van de decagoon zijn getuigenissen van de gotische stijl.Het koor stamt uit het midden van de elfde eeuw. De geleding van het koor toont gelijkenissen met andere Keulse kerken zoals de St. Aposteln en de Grote St. Martin. De twee daarnaast geplaatste torens uit de twaalfde eeuw.

Kaart Keulen