Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Geschiedenis Brugge

Over de vroegste geschiedenis van Brugge is weinig bekend. Eén van de oudst bekende feiten dateert uit het eind van de negende eeuw. Graaf Boudewijn met de IJzeren Arm liet toen een kasteel bouwen. De plaats waar het kasteel stond heet de Burg (het kasteel). Het is het mooiste plein van de stad.

Op de plaats van de Burg stond ooit het kasteel van Graaf Boudewijn met de IJzeren Arm

Brugge was van de twaalfde tot de vijftiende eeuw het belangrijkste handelscentrum van West-Europa. De lakennijverheid was de voornaamste tak van inkomsten in deze periode. Kooplieden uit heel Europa bedreven handel in deze kosmopolitische middeleeuwse stad. Zeer belangrijk was de invoer van Engelse wol voor de fabricage van laken. Via Genua en Venetië kwamen Oosterse producten binnen. Lieden uit andere steden specialiseerden zich in andere producten. Er vond veel ruilhandel.

Voorspoed dankzij handel leidde in de dertiende eeuw tot een groot aantal bouwactiviteiten. Het belfort, de hallen, de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de stadswallen dateren uit die tijd. De St.-Salvatorkathedraal en het St.-Janshospitaal werden uitgebreid. In 1290 verwierf Brugge stadsrechten.

Aan het einde van de dertiende eeuw ontstond rivaliteit tussen de patriciërs die de Franse koning steunden (Leliaerts genoemd naar de Franse lelie) en de aanhangers van de graaf (Klauwaerts genoemd, een verwijzing naar de klauwen van de Vlaamse leeuw). Filips de Schone lijfde vervolgens Vlaanderen in. Het Vlaamse volk kwam tegen hem in opstand. Brugge speelde een belangrijke rol. Op de dramatische nacht van 17 op 18 mei 1302 werden een groot aantal soldaten uit het Franse Garnizoen gedood in Brugge. Deze gebeurtenis wordt de Brugse metten genoemd en leidde tot de Gulden Sporenslag.

Haar culturele hoogtepunt beleefde Brugge in de vijftiende eeuw. Jan van Eyck, één van de grootste vernieuwers in de geschiedenis van de Westerse schilderkunst vestigde zich in 1431 in deze stad en Hans Memling in 1465. Liefhebbers van deze kunstenaars of de Vlaamse primitieven in het algemeen kunnen in het Memlingmuseum en Groeningemuseum schitterende exemplaren bekijken. In de vijftiende eeuw ontwikkelde Brugge ook een eigen bouwstijl. Typerend zijn de timpanen boven rechthoekige ramen. De ramen werden soms ook met een accolade omlijst. De hertogen van Bourgondië verbleven in de vijftiende eeuw regelmatig in de stad. Filips de Goede van Bourgondië ontving er in 1429 zijn verloofde, Isabella van Portugal in 1429.

Aan het einde van de vijftiende eeuw zette het verval van Brugge in. De verzanding van het Zwin was de voornaamste oorzaak voor een langdurige periode van economische achteruitgang.Brugge heeft het behoudt van zijn waardevolle historische gebouwen daaraan gedeeltelijk te danken. Terwijl andere steden hun gebouwen grootschalig vervingen of moderniseerden bleef het middeleeuwse aanzien van Brugge relatief goed behouden.

 

Hotels België

Op de pagina hotels België van Europa-Hotels kunt u een hotel boeken, uw route bepalen met een kaart en via tekstlinken weer teruggaan naar alle Belgische steden op Kunsttrip.

 

Begijnhof brugge
Groeningemuseum
Meer foto's Brugge
Kaart Brugge