Plan uw reis naar Frankrijk via OpReisFrankrijk.nl

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Cluny

Hotels Cluny:Ibis Mercure Novotel Cluny (Beste prijs garantie) / Hotels Cluny

   
   

In 910 schonk Willem de Vrome, hertog van Aquitanië, een groot stuk land voor de bouw van een klooster. Een gestaag groeiende abdij in het zuiden van Bourgondië was het resultaat. De in 927 gewijde abdijkerk was al in 955 te klein geworden. In 981 werd het vervangen door Cluny II. Rond 1085 is begonnen aan de bouw van een nog grotere kerk, Cluny III genaamd.

Twaalfde-eeuws beeldhouwwerk uit de kerk van Cluny III

Buiten de ommuring ontstond een dorp. Deze woonplaats beleefde eveneens groei en een stijgende welvaart. De twee gemeenschappen hadden elkaar nodig voor een succesvolle ontwikkeling. De boerderijen in de omgeving waren eveneens van vitaal belang. Op zijn hoogtijdagen was het klooster zo omvangrijk dat het veertig boerderijen nodig had voor voedsel voorziening.

Opgravingen hebben het voorportaal gedeeltelijk blootgelegd, rechtsachter het zuidelijke dwarsschip

De abdij ontwikkelde zich snel tot het invloedrijkste en machtigste klooster van het christendom. Deze positie wist het klooster gedurende eeuwen te behouden. Twee monniken uit Cluny werden zelfs paus, namelijk Paus Gregorius VII en paus Urbanus II. Vier abten zijn heilig verklaard, namelijk Odon, Mayeul, Odilon en Hugues.

Willem de Vrome had gezorgd dat de kloostergemeenschap alleen het gezag van de paus moest erkennen. Aangezien de grote afstand tot het Vaticaan had dit een ongekende vorm van zelfstandigheid tot gevolg. Andere kloosters hadden doorgaans te maken met de bisschop en wereldlijk gezag. De abten van Cluny genoten door deze uitzonderlijke situatie veel macht en aanzien. De tweede abt, Odo (879-942), bracht een aantal kloosterlijke instellingen onder zijn gezag. Op deze wijze ontstond een soort monnikenstaat. Al aan het begin van de twaalfde eeuw waren er meer dan duizend dochterhuizen opgericht, verspreidt in Europa.

Het zuidelijke dwarsschip is het enige Romaanse onderdeel van de kerk dat bewaard is

Cluny was opgericht in reactie op de toenemende decadentie in de benedictijner kloosters. De orde gaf aanvankelijk een goed voorbeeld door de regels van de heilige Benedictus na te leven. De toenemende machtspositie en rijkdom van het moederklooster leidde echter tot een steeds wereldsere houding. Het moederklooster werd uitgerust met luxueuze paleizen. De abten en proirs keerden zich steeds verder af van een sobere levensstijl. In reactie werd in 1098 de strengere cisterciënzer orde opgericht in Cîteau. Bernard van Clairveaux, de bekendste leider van deze beweging, keerde zich tegen de excessen van Cluny.

Het paleis van Jacques d’Amboise

Het klooster van Cluny bleef toch bijzonder invloedrijk tot de zestiende eeuw. Aan het begin van de zestiende eeuw verloor de abdij van Cluny haar zelfstandigheid. De Franse koning kreeg van de paus Leo X het recht de abt te benoemen. Voorheen kozen de kloosterlingen zelf hun abt. De invloed van het koningshuis was slecht voor het contemplatieve leven en de organisatie. Invloedrijke functies werden soms zelfs uitgevoerd door personen die geen kloostergelofte hadden afgelegd. Het moederklooster werd verder verzwakt door de godsdienstoorlog. De revolutie bracht de genade klap met zich mee. De revolutionairen waren verantwoordelijk voor grote beschadigingen aan het klooster en de inrichting. In 1790 werd de staat eigenaar van de abdij. De laatste monniken werden in 1791 uit het klooster gezet. Kopers mochten de abdijgebouwen ontgonnen met sloop als gevolg. Eveneens werd de stad uitgebreid op de restanten van het voormalige kloostercomplex. Enkele gebouwen werden in tweeën gedeeld zodat wegen het gebied van het voormalige kloostercomplex met de stad verbonden. In 1862, wanneer de kerk haast volledig was afgebroken, werd de abdij tot historisch monument verklaard. Ruines, opgravingen en overgebleven onderdelen scheppen een beeld van de voormalige abdij.