Plan uw reis naar Frankrijk via OpReisFrankrijk.nl

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Wereldse gebouwen op het kloosterterrein Cluny

Het gastenverblijf van abt Hugues & het paleis van paus Gelasius

Het Romaanse gastenverblijf van abt Hugues vormde vroeger de westelijke afsluiting van het abdijplein en het gotische paleis van paus Gelasius de oostelijke afsluiting. Het Romaanse bouwwerk werd vanaf 1095 gebouwd. Op de eerste verdieping bevond zich een zeer groot gastenverblijf en op de onderste verdieping stallen. Op de zuidelijke gevel is een fronton met een leeuw erboven te zien. Het gebouw was 53 meter lang en 15 meter breed. Het monumentale pand is na de revolutie in twee ongelijke delen gesplitst door een weg.

Het paleis van paus Gelasius met op de voorgrond het gastenverblijf van abt Hugues

Het gotische paleis van paus Gelasius dateert uit de eerste helft van de veertiende eeuw. De twee onderste verdiepingen zijn gereconstrueerd in 1873. De derde verdieping is echter authentiek. Let vooral op de maskers aan de aanzetten van de archivolten. De gevel werd in de zeventiende eeuw versierd door een poort in Lodewijk XIII stijl. Om de stijleenheid te vergroten is deze poort in de negentiende eeuw weggehaald.

Paleis van Jean de Bourbon/Musée d’Art et Archéologie

Dit luxueuze vijftiende-eeuwse gebouw is in opdracht van abt Jean de Bourbon opgetrokken. Het was voorzien van allerlei gemakken en aardigheden, waaronder een feestzaal, wachterszalen, keukens en een kapel. Zowel het interieur als het exterieur was met prachtige decoraties versierd.

Kapiteel met de afbeelding van een schoenmaker, twaalfde eeuw, afkomstig uit een huisgevel

Het museum voor archeologie en kunst is ingericht in de voormalige abtswoning. Een hoogtepunt onder de museumstukken vormt het twaalfde-eeuwse beeldhouwwerk van Cluny III en middeleeuwse sculpturen uit huisgevels rondom de abdij. Tot de vondsten betreffende Cluny III behoren fragmenten van het fries van het voorportaal, arcaden van de koorafsluiting, altaren en graftombes. Ook zijn er schitterend versierde kapitelen te zien. Een maquette van de abdij geeft een beeld van de context waarin de prachtige middeleeuwse beelden zich bevonden.

Het museum biedt ook onderdak aan decoratieve plaveisels uit de middeleeuwen en religieuze voorwerpen uit de achttiende eeuw. Eveneens worden er tijdelijke tentoonstellingen gehouden.

De verdedigingwerken & de hoofdpoorten

De stenen ommuring was waarschijnlijk aan het einde van de elfde eeuw gebouwd. Deze muur bakende een terrein af van vijftien hectare en was uitgerust met schietgaten en torens. Het onderste gedeelte van de kaastoren (Tour des Fromages) stamt uit het begin van de elfde eeuw. Het is het oudste overeind staande bouwwerk van het kloostercomplex. De kantelen zijn in de dertiende eeuw toegevoegd. Het piramidevormige dak is tijdens de verlichting aangebracht. De Ronde toren valt op door zijn lengte van dertig meter. Dit verdedigingswerk uit de dertiende eeuw is voorzien van meerdere op elkaar gebouwde kamers. De Fabry toren (Tour Fabry) is in 1347 gebouwd. In de vijftiende eeuw is een stenen galerij (mezekooi) en een cilindervormig dak toegevoegd. De Molentoren vormde samen met de molen en een opslagruimte één geheel. De Malgouverne, een middeleeuws gebouw aan de verdedigingswerken, is grotendeels tot een ruïne vervallen.

Tour de Fabre

De hoofdpoorten waren in de twaalfde eeuw gebouwd. Het bouwwerk bestond uit twee dubbele rondbogen die de westelijke gevel van een portiersgebouwtje vormden. Ze gaven toegang tot de abdijkerk en de abdijpaleizen en waren geïnspireerd door Romeinse stadspoorten. Waarschijnlijk was er boven de kroonlijst een lage bovenbouw opgetrokken.

Paleis van Jacques van Amboise / Hôtel de ville

Het gebouw is in opdracht van de abten Jacques en Geoffrey d’Amboise aan het eind van de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw gebouwd in renaissance stijl. Het paleis is op een steunmuur gebouwd die de glooiing van de heuvel corrigeert. Het was bestemd voor het verblijf van belangrijke gasten. De gevel is aan de tuinzijde versierd met albasten platen met reliëf in Italiaanse renaissancestijl. Tegenwoordig is het stadshuis erin gevestigd.

De tuinkant van Paleis van Jacques van Amboise

De wijnkelder en meelzolder (Farinier)

Ten zuid-oosten van het park is een middeleeuws abdijgebouw en een toren gelegen. Ze vormden samen met de voormalige molen één geheel. De toren was onderdeel van de verdedigingswerken en herbergde eveneens het mechanisme van de watertoren. De gotische meelschuur was tegen het einde van de dertiende eeuw gebouwd tegen de Tour du Moulin.

Oorspronkelijk was het abdijgebouw 54 meter lang. In de achttiende eeuw is hij haast twintig meter ingekort. De onderste verdieping wordt de wijnkelder genoemd. Deze lage verdieping bevindt zich gedeeltelijk onder de grond. Het betreft een rechthoekige zaal die in twee schepen is verdeeld door zuilen en kruisbooggewelven. De vensteropeningen zijn in de negentiende eeuw vergroot.

De bovenste verdieping heeft een middeleeuws eikenhouten kapgebint. Tegenwoordig wordt de bovenzaal als tentoonstellingsruimte gebruikt. De belangrijkste bezienswaardigheid vormen acht schitterend bewerkte Romaanse kapitelen. Ze zijn afkomstig uit het koor van de voormalige abdijkerk. Het zijn de vroegst overgeleverde exemplaren in de Bourgondische Romaanse stijl. Deze stijl nam in Vézelay en Autun verder vorm aan. Een maquette van het koor maakt de ruimte waarin de kapitelen zich bevonden aanschouwelijk. Eveneens is er op de bovenzolder een marmeren altaartafel en een urn uit Cluny ondergebracht.