Plan uw reis naar Frankrijk via OpReisFrankrijk.nl

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Resterende delen van de abdijkerk

Het grote dwarsschip van Cluny III

Het zuidelijke deel van het transept (dwarsschip) is het enige onderdeel van de romaanse kerk dat de verwoestingen heeft overleefd. Dit gedeelte is van ver af zichtbaar dankzij twee Romaanse torens. De achthoekige klokkentoren van het Wijwater is 56 meter hoog. De leistenen top dateert uit het einde van de vijftiende eeuw. De bovenste verdieping van de toren met de klok (tour de l’Horloge) stamt uit de achttiende eeuw.

Interieur van zuidelijk deel van het transept

Het lichte en elegante interieur van het dwarsschip is toegerust met de hoogste Romaanse gewelven. De achthoekige koepel, die de middelste travée overdekt, reikt tot 31.5 meter hoogte. Aan de zuidkant is het dwarsschip verbonden met een romaanse apsis. De gotische kapel die eveneens aan de zuidkant was opgetrokken is verwoest. In de negentiende eeuw is de noordkant met metselwerk afgesloten. Een gedeelte van de kleine zijbeuk, dat het zuidelijke dwarsschip kruiste, is blijven staan

Zicht op het zuidelijke deel van het transept vanaf de binnenplaats van de Congregatie

De binnenplaats van Congregatie is een goede plek om het exterieur van het dwarsschip te bekijken. Deze plaats is aan de noordkant begrenst door een stuk muur van de voormalige zijbeuk. De zuidkant wordt gevormd door acttiende-eeuwse kapel van Congregatie.

Kapel van Jean de Bourbon

De kapel van Jean de Bourbon is in de tweede helft van de vijftiende eeuw tegen de oostmuur van het kleine dwarsschip gebouwd. Enkele opmerkelijke beeldhouwwerken hebben de beschadigingen van de Godsdienstoorlog overleefd. Op de kraagstenen zijn profeten uitgebeeld. Deze beelden dragen nog sporen van beschildering. Boven de kraagstenen stonden levensgrote beelden van de Maagd Maria, de apostelen en Johannes de Doper. De baldakijnen die de beelden bekroonden zijn redelijk goed bewaard gebleven. De kapel van Jan van Bourbon is kenmerkend voor de flamboyante gotiek.

Afbeelding van koning David in de kapel van Bourbon

Voorportaal

Het voorportaal, ook wel voorkerk of narthex genoemd, lag aan een groot hellend kerkplein. De bezoeker moest het plein afdalen voordat hij het portaal tussen de Baraban torens kon betreden. De onderste verdiepingen van deze torens zijn overgebleven. Ze zijn van een dak voorzien en daarom niet direct herkenbaar.

Zicht op het zuidelijke dwarsschip met op de voorgrond de overblijfsels van het voorportaal

De bouw van het voorportaal startte nadat de kerk in 1130 was ingewijd. De stijl was hoofdzakelijk romaans, alhoewel de gotisch stijl in de hoogste delen voorkwam. Het voorportaal bestond uit drie hoofdbeuken van vijf traveeën. De voorkerk was niet veel minder hoog dan de kerk zelf.

Enkele voetstukken van de pilaren en de onderkant van enkele muren zijn blootgelegd. Op de grond zijn de lijnen van de gewelven weergegeven en de plaats van de sluitsteen. Met zicht op het voormalige voorportaal en het over gebleven deel van het zuidelijke transept op de achtergrond is het mogelijk een voorstelling te maken van Cluny III en zijn imposante afmetingen.