5* Radisson hotel Antwerpen

 

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Rubenshuis

Rubens (1577-1640) woonde vanaf 1610 in deze woning die zijn eigendom blijft tot en met zijn dood. Hij was toen net een jaar met Isabella Brant getrouwd. Vanaf 1630 woonde hij er met zijn tweede echtgenote, Helena Fourment. Zij was zestien toen ze trouwde met de inmiddels haast bejaarde Rubens. De kinderen uit dit huwelijk groeien allen op in dit huis. Het huis is door Rubens uitgebreid. Het is o.a. voorzien van een groot atelier. Zijn belangrijkste werken heeft hij daar geschilderd. Onder de vele leerlingen en assistenten die in dat atelier voor hem hebben gewerkt behoorden Antoon van Dyck en Jacob Jordaens. Opmerkelijk is de tribune op de eerste verdieping met zicht op het atelier. Overigens was Rubens niet alleen een belangrijk schilder, ook op het gebied van de diplomatie speelde hij een internationale rol. Zijn diplomatieke missies brachten hem aan verschillende Europese hoven. Zijn huis was er op ingericht om belangrijke gasten te kunnen ontvangen.

In 1946 is de voormalige woning van Rubens gereconstrueerd. Men heeft de staat waarin de woning zich bevond gedurende Rubens leven zo dicht mogelijk proberen te benaderen. Het woongedeelte is voorzien van meubels uit zijn tijd. Door middel van schilderijen en gravures heeft men de tuin zo goed mogelijk teruggebracht naar de verschijningsvorm tijdens het leven van Rubens. De barokkale portiek in de tuin is door Rubens ontworpen. In het Rubenshuis bevinden zich meerdere schilderijen van deze meester, zoals het zelfportret in de eetkamer.

Rubens, Slag bij Ivy

De huizen op de foto bevinden zich rechts van het stadhuis. Ze zijn grotendeels weergegeven in renaissance stijl. De combinatie van de renaissance stijl met gotische elementen zoals de veelvuldig gebruikte pinakels zijn typerend voor de Nederlanden.
Het grootste huis heet Het Pand van Spanje en stamt uit 1580/1582. Op de top staat een ruiterstandbeeld van Jef Lambeaux. Hij heeft meerdere geveltoppen van een beeld gezien. Dit beeld onderscheid zich door zijn grote en dynamiek. Deze prominent aanwezige gevelbekroning doet zelfs excentriek aan. Weergegeven is St. Joris terwijl hij op het punt staat om de omhoogklimmend draak te doorboren. De versiering van de huizen is meestal gerelateerd aan de gilden. Sint-Joris is vergezeld van andere patroonheiligen die zich verheffen boven de daken. Dergelijke versieringen waren meer dan een uitdrukking van religiositeit. Een gilde of ambacht kon door dergelijke middelen hun macht, status en rijkdom tot uitdrukking brengen.

 

 

Hotels België

Op de pagina hotels België van Europa-Hotels kunt u een hotel boeken, uw route bepalen met een kaart en via tekstlinken weer teruggaan naar alle Belgische steden op Kunsttrip.

 

Kaart Antwerpen