5* Radisson hotel Antwerpen

 

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

De grote markt Antwerpen

a) Gildenhuizen

Oorspronkelijk was dit onregelmatig gevormd plein een Frankisch plein (driehoekig). Het wordt begrenst door zestiende en zeventiende-eeuwse gildenhuizen en reconstructies van dergelijke oude huizen. De huizen die authentiek zijn hebben grondige restauraties ondergaan. Andere huizen zijn reconstructies uit de negentiende en twintigste eeuw. Ze vonden plaats a.d.h.v. schilderijen en andere oude getuigenissen. Deze reconstructie richtte zich voornamelijk op de Grote Markt van weleer, alhoewel er ook huizen zijn gereconstrueerd die zich op een andere plaats in de stad bevonden. Tot de originele huizen behoren o.a. de nummers 24, 38 en 40.
De huizen op de foto bevinden zich rechts van het stadhuis. Ze zijn grotendeels weergegeven in renaissance stijl. De combinatie van de renaissance stijl met gotische elementen zoals de veelvuldig gebruikte pinakels zijn typerend voor de Nederlanden.


Het grootste huis heet Het Pand van Spanje en stamt uit 1580/1582. Op de top staat een ruiterstandbeeld van Jef Lambeaux. Hij heeft meerdere geveltoppen van een beeld gezien. Dit beeld onderscheid zich door zijn grote en dynamiek. Deze prominent aanwezige gevelbekroning doet zelfs excentriek aan. Weergegeven is St. Joris terwijl hij op het punt staat om de omhoogklimmend draak te doorboren. De versiering van de huizen is meestal gerelateerd aan de gilden. Sint-Joris is vergezeld van andere patroonheiligen die zich verheffen boven de daken. Dergelijke versieringen waren meer dan een uitdrukking van religiositeit. Een gilde of ambacht kon door dergelijke middelen hun macht, status en rijkdom tot uitdrukking brengen.

b) Het stadhuis

Het stadhuis is gebouwd tussen 1561 en 1564 naar het ontwerp van Cornelis II Floris de Vriendt. Het is een meesterwerk waarin Vlaamse en Italiaanse invloeden zijn geïntegreerd. De dakvenster en topgevel zijn duidelijk van Vlaamse origine terwijl de loggia, nissen en de pilasters getuigen van Italiaanse invloed. Typerend voor de renaissance is de beklemtoning van de horizontale lijn. Het stadhuis wordt door velen gezien als een hoogtepunt van de renaissance in de Nederlanden. Het had op zelfs een pionierfunctie die reikte tot buiten de grenzen van de Nederlanden. Het stadhuis van Vlissingen is een goed voorbeeld van al die gebouwen die sterk beïnvloed zijn door dit Antwerpse meesterwerk. In de Loop van de tijd is er veel gewijzigd aan het oorspronkelijke gebouw. Er zijn in de gevel in de loop van de tijd beelden toegevoegd. Het interieur is echter drastischer gewijzigd door een verbouwing in de negentiende eeuw. Er worden rondleidingen gegeven.

c) De Brabofontein

Dit beeldhouwwerk uit 1887 bevindt zich in het midden van de markt. Het is een werk van Jef Lambeaux. De fontein wordt bekroond door de Romeins held Silvius Brabo. Deze held is afkomstig uit een zestiende-eeuwse legende. De legende verhaalt over een reus, genaamd Druoon. De reus terroriseerde de personen die over de Schelde voeren. Druoon eistte tol en wanneer men niet kon betalen hakte hij een hand af die hij vervolgens weggooide in de schelde. Silvius Brabo verslaat de reus en laat hem hetzelfde lot ondergaan als zijn slachtoffers. De naam Antwerpen wordt in deze legende verklaart door het (h)andwerpen.
Het beeld geeft Brabo weer net voordat hij de hand van Druon weggooit. Dergelijke poses waarin een beweging suggereert over te gaan in een andere beweging zorgen gewoonlijk voor een dramatisch beweeglijk effect. Zulke poses waren dan ook zeer geliefd ten tijde van het maniërisme en de barok. Het beeld is ontworpen in de tijd van de neo-stijlen. De verwantschap met de Italiaans maniëristische beeldhouwers is opvallend. Het beeld doet vooral denken aan het werk van Giambolagne (1529-1608).

 

Hotels België

Op de pagina hotels België van Europa-Hotels kunt u een hotel boeken, uw route bepalen met een kaart en via tekstlinken weer teruggaan naar alle Belgische steden op Kunsttrip.

 

Kaart Antwerpen