Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

De Sint-Pieters kerk

De bouw aan deze kerk is in de vijftiende eeuw gestart, op een plaats waar voorheen een Romaanse kerk stond. Deze plaats is gelegen t.o.v. het stadhuis.De architecten die vermeld staan onder het stadhuis hebben eveneens aan de bouw van deze kerk deel genomen. Beide gebouwen zijn een mooi voorbeeld van Brabantse gotiek De kerk is gebouwd ca. 1410-1541. Men begon bij de bouw van koorpartij. In de zestiende eeuw had men geld voor de bouw van de torens. Toen de bodem dreigde te verzakken is men met de bouw daarvan gestopt. Het uiterlijk van het exterieur doet hierdoor vreemd aan. Ook de zuidelijke transeptgevel is onafgewerkt. De kerk bezit een mooi interieur, m.n. het doksaal is zeer de moeite waard.Een deel van de kerk doet dienst als museum voor religieuze kunsten. Er is o.a. het drieluik de Marteling van de Heilige Erasmus te zien van Bouts, een Christushoofd wat dateert uit ca. 1200, een Sedes Sapientiae uit 1442, en een tabernakel van Mattijs de Layens (1450) te zien. Het bekendste werk wat daar is te zien is Dirk Bouts' Laatste Avondmaal.

Kaart Leuven