Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Groot begijnenhof

Het Groot Begijnenhof is gesticht rond 1230 . Begijnen zijn vrouwen die deel uitmaken van een godsdienstige gemeenschap zonder dat ze de kloostergelofte aflegen. Dergelijke gemeenschappen ontstonden in de tweede helft van de twaalfde eeuw. Er waren in die tijd veel meer vrouwen dan mannen waardoor een conventioneel gezinsleven niet voor iedereen mogelijk was. Dit was mede een gevolg van de kruistochten. Deze maatschappelijke situatie heeft het ontstaan van begijnengemeenschappen in de hand gewerkt. De meeste begijnen deelden een woning. Enkele welgestelde begijnen hadden een eigen huis. Ondanks dat dergelijke gemeenschappen vaak aangesloten waren met een kloosterorde vervielen ze niet zelden tot ketterij. De laatste begijn in het Groot begijnenhof is in1988 gestorven. Er staat een vroeg-gotische kerk waarvan het grondplan zeer eenvoudig is, de Sint-Jan-de-Doperkerk. Men is met de bouw van deze kerk begonnen in 1305. De deur van het gotische hoofdportaal dateert uit1671. Het interieur dateert hoofdzakelijk uit de achttiende eeuw. Het bestaat uit een langschip met twee zijbeuken. Een oude muur bakent het begijnhof af van de rest van de stad. Het vormt een zeer rustieke oase binnen een levendige stad. Twee zijtakken van de Dijle verstevigen dit beeld. De meeste huizen en conventen dateren uit de zestiende en de zeventiende eeuw. Dit begijnenhof is het grootste begijnenhof van België. Het staat op de Werelderfgoed lijst van de Unesco. In 1962 is het gekocht door de universiteit, met uitzondering van de kerk en enkele huizen. Zij hebben het begijnenhof zorgvuldig gerestaureerd. Momenteel is het bewoond door studenten, professoren en docenten.

Kaart Leuven