Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Het stadhuis

De eerste ontwerpen voor het stadhuis zijn van Sulpitius vanVorst. In 1439 legde hij eerste steen. Hetzelfde jaar overleed van Vorst.Hij werd opgevolgd door Jan Keldermans II. In 1448 volgde Matheus de Layens hem op. De bouw duurde tot 1469. De Layens is ook verantwoordelijk voor de torentjes. Volgens van Vorst's ontwerp zou er een belforttoren worden gebouwd maar de ondergrond bleek niet geschikt voor zo'n zware constructie. De torentjes van Matheus de Layens zijn ter vervanging van de belforttoren. Zij zorgen voor een verticaal accent en voor enige vorm van monumentaliteit, een visueel effect dat in de oorspronkelijke ontwerpen werd bewerkstelligd door een belfort toren.De uitbundige versiering is ook een toevoeging van Matheus de Layens. Talrijke nissen doorbreken het muurvlak. Er waren destijds ontwerpen voor beelden die de nissen zouden bevolken.De nissen hebben echter lang leeg gestaan. Eind negentiende eeuw had men besloten om ze van beelden te voorzien. Het duurt tot 1907 voordat ze allen bevolkt waren. In de tweede wereldoorlog liep het gebouw echter veel schade op en het duurde tot 1982 voordat de nissen weer van beelden waren voorzien. Op de foto zie je een beeld van Adrianus VI, de Nederlander die ruim 40 jaar in Leuven werkzaam was voordat hij tot paus was benoemd. Deze strenge religieuze man was niet bepaald geliefd in Rome. De Romeinen waren gewend aan veel pracht en praal, en Adrianus VI verzag hun niet in deze behoefte. Zo is hij ooit Rome binnengekomen op een ezel als stichtelijk bedoeld vb. van nederigheid. De geldstroom voor beeldend kunst en bouwprojecten werd geminimaliseerd.Toen hij onder verdachte omstandigheden stierf haalde Rome opgelucht adem. Het heeft tot 1978 geduurd voordat men het weer aandurfde om een niet Italiaanse paus te kiezen. De kraagstenen van de nissen zijn versierd met bijbelse scènes. Deze zijn afkomstig uit de vijftiende eeuw. Er is nog ander beeldhouwwerk uit die tijd, o.a. enkele scènes uit het dagelijkse leven. In het interieur zijn enkele beelden van Constantin Meunier te zien. In het stadhuis worden rondleidingen verzorgd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de toeristische informatie

Kaart Leuven