Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Geschiedenis Leuven

Leuven is ontstaan rond een kasteel dat in de 11e eeuw is gebouwd voor Lambrecht met de Baard, de graaf van Leuven. Tot de oudste overgeleverde bouwwerken van Leuven behoren de fragmenten van de twaalfde-eeuwse stadswal (St.-Donatuspark). De strategisch gelegen plaats aan de Dijle en aan de weg tussen het Rijngebied en de zee groeide snel. De lakenhandel in combinatie met de ligging zorgde voor veel welvaart. In de dertiende en veertiende eeuw was Leuven het lakencentrum bij uitstek Een opstand in 1378 van de gilde van de lakenhandelaren tegen de patriciërs bracht daaraan verandering. Leuven beleefde een onrustige periode met veel maatschappelijke ellende, terwijl Brussel zich ontwikkelde tot een belangrijke concurrent.

De periode van het Bourgondische bewind was zeer belangrijke voor de ontwikkeling van de stad. De bouw van vele monumenten zijn in deze tijd gestart, zoals het stadhuis en de St.-Pieterskerk. Ook de universiteit, de oudste van België, is in die periode gesticht. Tot de beroemdheden die aan de universiteit verbonden waren behoren Erasmus, paus Adrianus VI (voordat hij paus was), Justus Lipsius, Mercator en Jansenius.
Veel van het oude Leuven is verloren gegaan. De stad en zijn monumenten hebben veel geleden gedurende de eerste en tweede W.O. Tot slot is 1995 een belangrijk jaar voor Leuven aangezien zij toen de hoofdstad werd van de nieuwe provincie Vlaams Brabant.

Kaart Leuven