Plan uw reis naar Frankrijk via OpReisFrankrijk.nl

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Cathédrale St.-Louis Blois

De huidige kerk stamt grotendeels uit de zeventiende eeuw en is in Gotische stijl gebouwd.. Enkele onderdelen resteren uit voorafgaande kerken en zijn veel ouder. Tot de oudste gedeelten van de kerk behoort de Crypte St-Solenne die dateert uit de tiende eeuw en is vergroot in de elfde eeuw. De benedenverdieping van de klokkentoren (12e eeuw) stamt eveneens uit de eerste kapittelkerk St-Solenne.


In de zestiende eeuw werd de kerk grotendeels verbouwd en in 1678 werd hij verwoest door een orkaan. Er vond een reconstructie plaats naar het oorspronkelijke gotische ontwerp. De hoge toren aan de zijkant is echter in renaissancestijl ontworpen en is voorzien van een lichtkoepel. De ramen in het schip en de zijbeuken zijn ontworpen door Jan Dibbets. Eeuwenoude christelijk symbolen zoals vissen, slangen en wijnranken zijn gecombineerd met getallen en Bijbelse teksten.De moderne vormgeving contrasteert met de negentiende-eeuwse ramen van het koor.

 
Kaart Blois
 
Informatie over de omgeving Blois: Zie OpReisFrankrijk.nl Centre