Plan uw reis naar Frankrijk via OpReisFrankrijk.nl

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Eglise St.-Nicolas Blois

De Eglise St.-Nicolas is gesticht door Benedictijner monniken die op de vlucht waren voor de Noormannen. De kerk was gewijd aan Sint-Laumer van wie de monniken relikwieën bezaten (eigenlijk is het de Sint Laumerkerk). Het grondplan van deze abdijkerk is kenmerkend is voor een Benedictijnenkerk. Het is voorzien van een groot koor, kooromgang en straalkapellen. Het koor, de dwarsbeuken en de eerste travee van het schip zijn gebouwd tussen 1138 en 1186. In het begin van de dertiende eeuw werd de kerk voltooid. In veertiende eeuw is er een absiskapel toegevoegd.

Het koor beschikt over interessante kapitelen. Sommige zijn voorzien van acanthusbladeren anderen van figuratieve voorstellingen. Links van het koor staat een altaarretabel uit 1447 dat is voorzien van een afbeelding van H. Maria van Egypte. Het illusionisme is duidelijk ondergeschikt gesteld aan het verhalende karakter. De ruimtewerking van het reliëf is bijgevolg nogal onhandig. Bomen op de voorgrond zijn bijvoorbeeld even groot als die op de achtergrond.


Gedurende de godsdienstoorlogen liep de kerk grote schade op, restauratie volgde. De vieringtoren stamt uit de zeventiende eeuw. Dit is goed te zien aan de vormgeving.
De abdij is geheel vernield tijdens de godsdienstoorlogen. Het is herbouwd in de zeventiende en achttiende eeuw en dient nu als hôtel-Dieu. De glasramen dateren uit 1959. De bovenste ramen van het koor zijn lichter dan de onderste zodat het koor het meest is belicht.

 
Kaart Blois
 
Informatie over de omgeving Blois: Zie OpReisFrankrijk.nl Centre