Plan uw reis naar Frankrijk via OpReisFrankrijk.nl

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Palais du Tau Reims

Het paleis van de aartsbisschop bevindt zich naast de kathedraal. De naam van het paleis is te danken aan de T-vormige plattegrond (tau is Grieks voor T). Al in 1138 stond er op deze plaats een aartsbisschoppelijk paleis. Het paleis huisvest tegenwoordig een museum. Er zijn kerkschatten ( onder meer reliekschrijnen en reliekhouders) beeldhouwwerken en tapijten uit de kathedraal in onder gebracht. Ook de kroningsinsignes zijn er tentoongesteld.

In het Palais du Tau zijn onder meer beelden en wandtapijten te zien

In 1690 is het gebouw ingrijpend veranderd door Mansart en Robert de Cotte. Beiden architecten waren in dienst van de Franse koningen. Enkele delen uit het oudere paleis bleven bewaard, zoals de gotische kapel die tussen 1215 en 1235 gebouwd is. Boven het portaal is de aanbidding der wijzen uitgebeeld. De 15 de-eeuwse Salle du Tau, de banketzaal behoort tot de interessantste zalen. Het bezit een mooi kielbooggewelf. Aan de wand hangen de 15 de-eeuwse tapijten uit Arras. De geschiedenis van Clovis is op deze tapijten uitgebeeld. De toekomstige koning bracht hier de nacht door voor de kroning. Na de kroning vond er een groots banket plaats.

La Salle Basse, Palais du Taut te Reims

De Salle du Tau ,Palais du Taut te Reims

 
Meer informatie over ... Champagne-Ardennen, Lotharingen & Elzas