Plan uw reis naar Frankrijk via OpReisFrankrijk.nl

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Kathedraal Notre-Dame Reims

Sinds 401 heeft er een kerk gestaan op de plaats van de Cathédrale Notre-Dame. Nadat een brand in 1210 zijn voorganger verwoestte, is aan de bouw van de huidige constructie begonnen. Jean d’Orbais was de eerste bouwmeester. Degene die hem opvolgden bleven het oorspronkelijke ontwerp redelijk trouw. Daardoor is er sprake van eenheid van stijl, ondanks het feit dat de bouw door onderbrekingen tot de 15 de eeuw duurde. Het ontwerp is beïnvloed door de kathedraal van Chartre.

De kathedraal is bijzonder rijkelijk versierd en groot van formaat. Ook de hoogte van het schip, maar liefst 38 meter, imponeert. Dergelijke inspanningen en kosten werden gerealiseerd omdat de kathedraal een bijzondere nevenfunctie had; de Franse koningen werden er gekroond. Dit is te danken aan de doop van de eerste Christelijk koning der Franken op deze plaats. Mogelijk zijn de verhoudingen het gevolg van afstemming op de koninklijke ceremonies. Het grondplan wijkt in verhouding af van wat normaal is. De lengte van het schip is lang terwijl het koor wel breed is maar opvallend kort.

De façade van de kathedraal van Reims

Het valt op dat zowel het beeldhouwwerk als de architectonische elementen de verticale lijnvoering krachtig benadrukken. De luchtbogen zijn erg dun en hoog. Er is creatief omgegaan met details. Waarschijnlijk is er in het interieur voor het eerst afgeweken van het idee dat de hoogte van een kapiteel afhankelijk is van de breedte van de drager. Voorheen hadden brede pijlers hogere kapitelen dan de dunnere colonetten die zich ervoor bevonden. In de jongste delen van Reims hebben de kapitelen dezelfde hoogte. Meerdere motieven en opvattingen uit de kathedraal van Reims zijn frequent nagevolgd in andere gotische kerken.

De beroemde glimlachende engel, kathedraal van Reims

Zowel de sculptuur als de architectuur worden beschouwd als een hoogtepunt in de Franse hoge gotiek. Het exterieur is voorzien van meer dan 2300 beelden. De befaamde koningsgalerij bevat 56 beelden van Franse koningen die 4.5 meter hoog zijn. In het midden is de doop van Clovis uitgebeeld. Opmerkelijk is het grote aantal engelen. De Glimlachende engel is de bekendste. Het beeld bevindt zich boven het noordelijke portaal. Zijn vleugels zijn uitgevouwen terwijl de houding bijzonder gracieus is.

Het aan Maria gewijde hoofdportaal

De beelden aan het hoofdportaal zijn gewijd aan Maria. Op de trumeau ( het middelste deel ) is de gekroonde Maria met het kind Jezus afgebeeld. Rechts in de wangen is de verkondiging en de visitatie (de ontmoeting van de zwangere Maria en de zwangere Elisabeth) weergegeven, links het offer in de tempel. De gevelspits is voorzien van de kroning van Maria. Het origineel bevindt zich in het Palais du Tau. De meeste beelden van het westportaal worden gedateerd tussen 1252 en 1275. Opmerkelijk is dat ook de binnenkant van de façade rijkelijk met beeldhouwwerk is versierd. De kathedraal kwam tot stand onder leiding van Gaucher de Reims. Het beeldhouwwerk van de noordkant van het transept is eveneens interessant. Deze sculpturen zijn ouder dan de beelden aan de façade.

De binnenkant van de façade is voorzien van gebrandschilderd glas en beeldhouwwerken

De ruimte is gevuld met licht dankzij de grote hoeveelheid glas in de bovenmuren. Veel van het oorspronkelijke gebrandschilderde glas is vernietigd tijdens de revolutie en de Eerste Wereldoorlog. Het grote roosvenster uit de dertiende eeuw bleef gelukkig behouden. Het verhaal van de heilige maagd is er op uitgebeeld. Ze is omgeven door apostelen en musicerende engelen. De kathedraal heeft ook enkele schitterende twintigste-eeuwse ramen. Ze zijn ontworpen door Marc Chagall en bevinden zich in de centrale straalkapel.

In het interieur staat een astronomisch uurwerk uit de vijftiende eeuw. Om het gehele uur komen twee groepen te voorschijn die de Aanbidding der Wijzen en de Vlucht naar Egypte uitbeelden

 
Meer informatie over ... Champagne-Ardennen, Lotharingen & Elzas