Plan uw reis naar Frankrijk via OpReisFrankrijk.nl

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Basiliek St.-Remi Reims

De Basilique St.-Remi is zowel de oudste kerk van Reims als de grootste Romaanse kerk in Noord-Frankrijk. De eerste kerk die zich op deze plaats bevond is in 852 gewijd. Deze Karolingische kerk werd gebouwd ter ere van de heilige Remigius (= Saint Remi) onder aartsbisschop Hincmar. De kerk was verbonden met het Franse koningsschap doordat het zich bevindt boven het graf van de Heilige Remigius en omdat de Heilige olie er werd bewaard. Het verhaal ging dat deze olie door engelen was gebracht voor de zalving van de Franse koningen.

De Romaanse nieuwbouw kwam vanaf 1005 tot stand onder abt Airard. Met enkele wijzigingen werd de kerk na 1034 voltooid onder abt Thierry. Het karakter van de Romaanse kerk is veranderd door latere toevoegingen. Het hoofdschip, de zijschepen en de middenschepen zijn Romaans. Het hoofdschip was oorspronkelijk overdekt met een vlak plafond in plaats van het gotische kruisribgewelf. Zuilen werden in het hoofdschip voor de pijlers van de opstand gezet om de bundelpijlers te dragen waarop de ribben van het gewelf steunen. De spitse blinde arcade van de galerij zijn eveneens gotische toevoegingen. Hoogstwaarschijnlijk zijn ook de timpanen op de slanke zuilen in de arcaden later toegevoegd. In dat geval waren de openingen van de galerijen groter en viel er dus meer licht binnen. De muren en het plafond waren oorspronkelijk beschilderd met kleurige taferelen die de gelovigen onderrichten.

Deze graflegging uit 1530 is één van de interessantste beeldhouwwerken in de basiliek

De verbouwing in gotische stijl begon in de tweede helft van de jaren zestig van de twaalfde eeuw. De werkzaamheden vingen aan met een nieuwe westgevel tussen de zijtorens. De onderste verdiepingen geven een beeld van hoe de gevel er toen uitzag. De delen daarboven zijn van latere datum. De vroeggotische kooromgang uit de twaalfde eeuw sluit aan met elementen uit het aan de gotische smaak aangepaste Romaanse middenschip. Enkele kleinere verbouwingen vonden plaats in de zestiende en de zeventiende eeuw. De kerk is grotendeels herbouwd na de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog.

basilique Saint-Remi te Reims

Facade van de basilique Saint-Remi te Reims

 

Opstand van het middenschip

 
Meer informatie over ... Champagne-Ardennen, Lotharingen & Elzas