Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Kathedraal van St.-Michiel en St.-Goedele

In 984 zijn de relikwieën van Sint-Goedele, de kleindochter van Pepijn van Landen, naar Brussel gebracht. In 1047 is haar stoffelijke overschot overgebracht van de hertogelijke kapel naar de Sint-Michielskerk. Vanaf 1226 is de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele herbouwd op grotere schaal. Onder het schip zijn sporen van de oudere kerk te bezichtigen. De oudste delen van de huidige kerk gaan terug tot de dertiende-eeuwse bouwfase.

De façade van de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele

Het betreft de eerste kerk in de Nederlanden die naar het voorbeeld van de Franse kathedralen is gebouwd. Tegelijkertijd heeft deze kerk een grote rol gespeeld in het ontstaan van de Brabantse gotische stijl. In het dertiende-eeuwse koor, het oudste gedeelte van de huidige kerk, komt de Brabantse gotiek namelijk voor het eerst tot uiting. Het schip en de zijbeuken dateren uit de 14e en 15e eeuw. Zij zijn gebouwd in hooggotische stijl. De façade is in de vijftiende eeuw tot stand gekomen. Van Ruysbroeck heeft de twee torens ontworpen. De straalkapellen zijn toegevoegd in de zestiende en de zeventiende eeuw.

De apostel Petrus

De zuilen van het schip zijn voorzien van beelden van de twaalf apostelen. Deze beelden zijn rond het midden van de zeventiende eeuw gebeeldhouwd door Tobias de Lelis, Cornelis van Mildert, Lucas Fayd'Herbe en Hieronymus Duquesnoy de Jonge. De apostel op de bovenstaande foto is Petrus, herkenbaar aan de twee sleutels. Hij wordt beschouwd als de eerste paus en de sleutels verwijzen naar zijn bevoegdheid te excommuniceren of absolutie te schenken. Ze verwijzen naar de hemel en de hel.

Het interieur van de kathedraal van Brussel

De preekstoel is vervaardigd door H.F. Verbruggen (1654-1724) in 1696-1699. De kolossale kansel is een schitterend voorbeeld van barokke beeldhouwkunst. Onderaan zijn Adam en Eva (Oude Testament) afgebeeld terwijl zij uit het paradijs worden verdreven, bovenop Maria en het kindje Jezus (Nieuwe Testament). Maria dood de slang, waarmee aangegeven wordt dat zij de zonde overwint die door Adam en Eva in het leven is geroepen. In de tijd van de barok is Maria's overwinning op de slang in katholieke landen ook geïnterpreteerd als een uiteindelijke overwinning op het protestantisme. De maansikkel onder haar voeten symboliseert kuisheid.

De kerk wordt verlicht door prachtige glas-in-loodramen. Meerdere ramen dateren nog uit de zestiende en zeventiende eeuw! Keizer Karel en zijn familie schonken de ramen die naar het ontwerp van Bernard Van Orley zijn vervaardigd. Zij bevinden zich in het dwarsschip.

Meer foto's Brussel
Kaart Brussel