Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Geschiedenis Brussel

Op het grondgebied van het huidige Brussel bevond zich al in de neolithische periode een nederzetting. Ook zijn er sporen van Romeinse villa’s en Merovingische hoeven gevonden. De ontwikkeling van een dorp tot een stedelijke samenleving is gestart door Karel van Frankrijk. Het grondgebied van de latere stad Brussel werd in 977 geschonken aan deze hertog van Neder-Lotharingen. Hij liet vervolgens een burcht bouwen op het Sint-Gorikseiland in het riviertje de Zenne. In de nabijheid van de burcht ontstond een snel groeiende samenleving. Deze concentreerde zich tussen het betreffende eiland, de Treurenberg (de plaats van de kathedraal) en de Koudenberg. Rond 1100 werd de woonkern door stadswallen omgeven.

Brussel werd een belangrijke handelspunt op de route Keulen-Vlaanderen. De lakenindustrie lag ten grondslag aan de voorspoedige economische ontwikkelingen. De bloeiperiode van de twaalfde eeuw tot het einde van de veertiende eeuw was daaraan te danken. In de veertiende eeuw groeide Brussel snel. In het midden van deze eeuw werd de stad de voornaamste residentie van de hertogen van Brabant. In 1404 begon het Bourgondische tijdperk. De hertogen van Bourgondië droegen bij aan de culturele bloeiperiode van de vijftiende eeuw. Kunstenaars en ambachtslui trokken naar Brussel. Aan het einde van de vijftiende eeuw beleefde de Brusselse tapijtweefkunst een hoogtepunt. Dankzij Van Orley (ca. 1488-1541) kwam een nieuwe stijl tot stand. Tapijten in deze stijl waren zeer populaire exportartikelen voor de Europese elite.

Het raadhuis van Brussel is een indrukwekkend monument uit de middeleeuwen

Aan het eind van de vijftiende eeuw werd Keizer Karel (Karel V) de opvolger van de Bourgondiërs. Dankzij Keizer Karel werd Brussel de hoofdstad van de Nederlanden en residentie van de landvoogden. Deze situatie ontstond vrij geleidelijk doordat Brussel politieke en administratieve functies van Mechelen overnam. Hierdoor werd zij de zetel van de centrale regering der Nederlanden.

In de tweede helft van de zestiende eeuw vonden godsdienstoorlogen plaats. Ze gingen gepaard met de opstand tegen de Spaanse overheersing. De onthoofding van de graaf van Egmond en de graaf van Hoorne in 1568 op de Grote Markt behoort tot de bekendste dramatische voorvallen in deze onrustige periode. De graven streden zoals Willem van Oranje tegen Spanje.

In de loop van de zeventiende eeuw was er sprake van een licht verval. In 1695 werd Brussel gebombardeerd door het leger van Lodewijk XIV. De schade was bijzonder groot. De herbouw verliep voorspoedig. De Grote Markt was binnen een paar jaar mooier dan het voor de verwoesting was. Van 1713 tot 1794 was Brussel de hoofdstad van de Oostenrijkse Nederlanden. In de negentiende eeuw verbleven vele invloedrijke Franse ballingen in de stad; zoals Louis David, Proudhon en Victor Hugo. Karl Marx vluchtte eveneens naar Brussel. De stad kende veel verlichte geesten. Dit bevorderde de cultuur en de bouwkunst in het bijzonder (zie inleiding).

De triomfboog van Charles Girault (Jubelpark) is gebouwd naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid in 1904-05

In 1815 werd Napoleon verslagen bij Waterloo. Dankzij het verdrag van Wenen werden de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden herenigd. Brussel en Den Haag vormden gezamenlijk de hoofdsteden van de Nederlanden. Willem I regeerde gedurende een periode van 15 jaar. In 1830 werd Brussel de hoofdstad de nieuwe staat België. De voormalige hoofdstad van de Nederlanden klom in de twintigste eeuw op tot het regeringscentrum van Europa. Deze unieke positie is niet alleen gunstig voor de stad Brussel. Het beïnvloedt de economie van geheel België positief.

Meer foto's Brussel
Kaart Brussel