Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Koninklijk Musea voor Schone Kunsten van België

Het Koninklijk Musea voor Schone Kunsten van België biedt onderdak aan één van de mooiste kunstverzamelingen in de Benelux. Het museum is opgericht door Napoleon in 1801. Bij aanvang bestond de collectie uit kunst uit Franse depots en door revolutionairen in beslag genomen kunstwerken. Veel museumstukken waren afkomstig uit kerken, kloosters en gildenhuizen. De collectie is in de loop der tijden uitgebreid en wordt tegenwoordig onderverdeeld in het Museum voor Oude Kunst en het Museum voor Moderne Kunst. Beide afdelingen zijn met elkaar verbonden.

Het hoofdgebouw van 'Het Museum voor Oude Kunst' is gebouwd tussen 1874 en 1880 naar een ontwerp van Alphonse Balat. Tussen 1964 en 1974 is het klassiek ogende eclectische gebouw uitgebreid. De collectie bevat beeldende kunst uit de vijftiende tot en met de achttiende eeuw.

Het Koninklijk Musea voor Schone Kunsten van België

De Vlaamse primitieven zijn vertegenwoordigd met invloedrijke meesters als Rogier van der Weyden, Dirk Bouts, Hugo van der Goes en Hans Memling. Deze gerenommeerde verzameling schilderijen is voor veel kunstliefhebbers een aanleiding het museum te bezoeken. Toch kent het museum nog veel meer andere hoogtepunten waaronder meerdere schilderijen van Pieter Bruegel de Oude. De zeventiende-eeuw is vertegenwoordigd met de belangrijkste Belgische kunstenaars uit die tijd. Rubens is met afstand de grootste, maar het werk van Jordaens en Van Dyck is ook interessant. De schildercollectie uit de Zuidelijke Nederlanden vormt het zwaartepunt van de verzameling oude kunst. Toch zijn er schitterende kunstwerken geëxposeerd uit ander delen van Europa, waaronder Nederland, Italië, Spanje en Frankrijk. Vooral Jeroen Bosch, Lucas Cranach de Oude en Tintoretto moeten in deze context vermeld worden.

Lucas Cranach de Oudere; Adam en Eva

Het Museum voor Moderne Kunst bevat zowel beeldende kunst uit de negentiende als de twintigste eeuw. Het Antoine Wiertz museum en het Constantin Meunier museum zijn er eveneens onderdeel van. Het begrip moderne kunsten is heel ruim genomen. Zelfs ‘De moord op Marat’ van de neoclassicist Jacques-Louis David is daartoe gerekend. Tussen de in het Forum opgestelde negentiende-eeuwse sculptuur staat werk van Rodin en Constantin Meunir. De negentiende-eeuwse kunst is vertegenwoordigd met beroemde kunstenaars als Bonnard, Courbet, Ensor, Gauguin, van Gogh, Renoir, Seurat, Signac, Sisley en Vuillard.

De afdeling twintigste-eeuwse kunst is ondergebracht in een bouwwerk van Roger Bastin en Leo Beek uit 1978-1984. Zij hebben ondergrondse verdiepingen rond een lichtkoker opgesteld. Hier zijn schilderijen van Belgische expressionistische kunstenaars tentoongesteld, waaronder Van den Berghe, Permeke en de Smet. De Belgische surrealisten bevinden zich in een internationale context. Deze stroming is vertegenwoordigd met werk van Dali, Paul Delvaux, Max Ernst, Magritte en Miro. Andere bekende gerepresenteerde twintigste-eeuwse kunstenaars zijn Braque, de Chirico, Chagall, Kokoska, Matisse, Picabia, Picasso,Yves Tanguy, Karel Appel, Francis Bacon, Sam Francis en Anselm Kiefer. Ook zijn er werken van bekende beeldhouwers te zien, zoals Henry Moore, Tony Cragg, Richard Long, Georges Segal en Rik Wouters.

Meer foto's Brussel
Kaart Brussel