Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Diversen

Barbarathermen

Dit badhuis is het derde grootse badhuis van het Romeinse Rijk en was zelfs enige tijd het grootste van het Romeinse rijk. Het betreft een badpaleis uit de tweede eeuw (ca. 180 na Chr.) waarvan momenteel 1/3 is blootgelegd. Er is weinig van het complex dat de tand des tijd heeft doorstaan. Overgebleven zijn fundamenten, keldergangen en een deel van het vloerverwarmingssysteem. Gedurende de eeuwen heeft men dit bouwwerk uitgekleed. In 1610 hebben de jezuïeten een grote kaalslag veroorzaakt door er bouwmaterialen te ontginnen voor hun kerk. Unesco-werelderfgoedlijst

Thermen am Viemarkt

Deze thermen dateren grofweg uit het jaar honderd jaar na Chr. en zijn tijdens bouwwerkzaamheden in 1987 ontdekt. Vooral het koudwaterbad is goed bewaard gebleven. Verder zijn de restanten van twee hete water baden, ondergrondse buizen, enkele muren en fundamenten bewaard gebleven. Deze vondsten bevonden zich onder een voormalig kapucijners klooster waarvan er eveneens resten zijn te zien. Ook bevonden zich er twee oude kerkhoven.Een glazen modern gebouw ontworpen door Oswald M. Ungers beschermt de bloot gelegde vondsten tegen weersinvloeden.

St. Matthias Abdijkerk

Deze kerk is in de 10e tot de twaalfde eeuw gebouwd voor de relikwieën van de apostel Mattheüs. Er volgden verbouwingen gedurende de eeuwen. Gezichtbepalend is het gotische gewelf uit het begin van de zestiende eeuw. De huidige abdij stamt eveneens uit de zestiende eeuw. De façade in Italiaanse barokstijl is rond 1700 gebouwd. Aan het einde van de linkerzijbeuk bevindt zich een icoonachtige schildering van Onze Lieve Vrouw uit de zeventiende eeuw. De geschiedenis van de kerk gaat terug tot de vijfde eeuw. Onder de huidige begraafplaats zijn vroegchristelijke sarcofagen te zien. Bezichtiging daarvan moet echter aangevraagd worden.

St. Maximin

De locatie waarop deze kerk gelegen is heeft een rijke geschiedenis. De kerk is in de dertiende eeuw gebouwd boven het graf van St. Maximum die in 325 stierf. Er is gebruik gemaakt van de fundamenten van oudere gebouwen. De Karolingische muurschilderingen die zich oorspronkelijk in de crypte bevonden zijn nu in het Rheinisches Landesmuseum te zien. Tussen 1580 en 1698 hebben er grote verbouwingen plaatsgevonden. Romaanse en gotische stijlelementen zijn destijds vervangen door de barok-stijl. Onder het langhuis bevinden zich vroegchristelijke sarcofagen.

Kaart Trier