Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Dom St. Petrus

Oorspronkelijk stond op dit terrein een Romeins keizerlijk paleis uit de Konstantijnse periode. Het paleis werd verbouwd tot de grootste vroegchristelijke dubbelkerk in de oudheid.. Deze kerk was viermaal zo groot als het huidige complex. In de vijfde en de negende eeuw werd het gebouw ernstig beschadigd. Delen van het muurwerk resteren uit het vierde-eeuwse Romeins bouwwerk Aan de kern van het resterende Romeinse bouwwerk zijn het westkoor, het oostkoor en de kruisgang toegevoegd in Romaanse stijl. De laatste uitbreiding van de kerk dateert uit de achttiende eeuw. Zowel de architectuur als de inrichting wordt gekenmerkt door een ratjetoe van stijlen ten gevolgen van de eeuwenlange bouwgeschiedenis. Dit is heel duidelijk als je het beeldhouwwerk bekijkt, terwijl sommige werken kenmerkend zijn voor de middeleeuwen zijn anderen duidelijk beïnvloed door de barok uit Rome.

De Dom beschikt over drie crypten en een domschatkamer. In de schatkamer van de Dom is de beroemdste relikwie van Trier te zien, het vermeende opperkleed van Christus. Natuurlijk is aan deze ‘heilige Rock’ een kapel gewijd. Samen met de Liebfrauenkirche vormt het een dubbelkerk. Unesco-werelderfgoed

 

Kaart Trier