Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Rheinisches Landesmuseum Trier

Dit museum beschikt over allerlei museumstukken uit Trier en omgeving. De geëxposeerde objecten stammen uit zeer diverse periodes, namelijk van de prehistorie tot de negentiende eeuw. Tot de hoogtepunten uit de prehistorische vondsten behoren enkele Keltische gesmede sier voorwerpen uit ca. 400 v. Chr.
Het museum is vooral bekend omwille van zijn Gallo-Romeinse collectie. Op de bovenstaande foto staat een deel van de Romeinse grafstraat. Vanaf de tweede eeuw werden de doden herdacht door imponerende graven, althans wanneer men dit kon betalen. Dergelijke monumentale graven zijn in deze gang verzameld. Oorspronkelijk waren deze grafmonumenten beschilderd in overwegend bonte kleuren.

Het wijnschip van Neumagen uit 220 n. Chr. is bijzonder goed bewaard gebleven (foto). Het bekroonde een groot grafmonument. Het schip met tonen geeft aan dat de overledene rijk is geworden door de handel. Het museum is ook interessant omwille van het grote aantal Romeinse mozaïeken. Ongeveer 180 mozaïeken, hoofdzakelijk uit woonhuizen, behoren tot de collectie. Figuratieve afbeeldingen en geometrische patronen vormen wonderlijke beelden die ons een beter inzicht geven in het leven toen.

Er zijn eveneens veel middeleeuwse beeldhouwwerken te zien afkomstig uit de kerken. Ook de renaissance en de barok zijn vertegenwoordigd. Op de bovenstaande foto is een renaissancistische triomfboog uit ca. 1531. Het sierde het graf van Christoph von Rheineck. Afgebeeld zijn o.a. de opgestane Christus en slapende bewakers .Eveneens wordt er een beeld geschept van het verleden van de stad gedurende de eeuwen m.b.v. maquettes, modellen en reconstructies.

Kaart Trier