Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Geschiedenis Münster

Kaart Munster
   
   

Münster is officieel in 793 gesticht. Desalniettemin waren er al sinds de Romeinse tijd mensen woonachtig. De naam Münster is afgeleid van Monasterium ( betekend klooster). Liudger ( een Friese missionaris) stichtte een missiepost in opdracht van Karel de Grote. Het klooster dat stond op de Horsteberg werd in 805 een bisdom met Liudger als bisschop. Het bisdom vormde de basis voor de stad. Münster kreeg stadsrechten in 1137 en werd Hanzelid in de dertiende eeuw. Het aansluiten bij de Hanze had welvaart tot gevolg.

De dom van Münster

In 1534/35 stichtte de Haarlemmer Jan Matthijs met veel geweld en terreur het ‘koninkrijk’ van de wederdopers (Anabaptisten) in Münster. Zij geloofden in een spoedige wederkomst van Christus. Ook Jan van Leiden en David Joris behoorden tot deze religieuze gemeenschap die zich in Münster had gevestigd. De stad werd snel door de bisschoppelijke troepen terug ingenomen. De leiders van de wederdopers werden na hun terreurbewind geëxecuteerd. Hun lijken werden in kooien tentoongesteld. Deze drie kooien bevinden zich nog steeds aan de toren van de St. Lamberti.

In het raadhuis van Münster werd op 24 oktober 1648 de Vrede van Münster getekend. Dit verdrag is bijzonder belangrijk voor de geschiedenis van de Nederlanden. Het leverde onafhankelijkheid voor de Republiek der Verenigde Nederlanden op en maakte een einde aan de Dertigjarige- en de Tachtigjarige Oorlog. Het historische centrum werd in de tweede wereldoorlog voor negentig procent verwoest. Een groot deel is echter zorgvuldig gereconstrueerd.

Kaart Munster