Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Dom Münster

Kaart Munster
   
   

De dom werd grotendeels tussen 1125-1265 gebouwd. De stijl is kenmerkend voor de vroege gotiek, alhoewel er nog vele Romaanse invloeden zijn te bespeuren. Het grondplan wijkt enigszins af van het traditionele plan. De dom bezit namelijk twee koren en twee dwarsbeuken. De westkant beschikt zoals gewoonlijk over twee torens. In de veertiende eeuw is de noordelijke kruisgang toegevoegd. In de zestiende en zeventiende eeuw zijn er kapellen geplaatst rond het priesterkoor.

De dom van Münster

Er bevinden zich meerdere interessante beelden in de dom. De beelden in het paradijsportaal dateren uit ca. 1225 en verbeelden Christus en de apostelen. De apostelen bevinden zich voor de paradijspoort. Boven hun hoofd is het hemelse Jeruzalem uitgebeeld. Tot de oudste beelden behoort een beeldengroep in het voorhof uit de dertiende eeuw. Twee altaren uit de zeventiende eeuw van Gerhard Göninger zijn eveneens opmerkelijk. In het interieur bevindt zich een bekend astronomische klok uit 1540. De Domkamer bevat veel middeleeuws vakwerk.

Kaart Munster