Plan uw reis naar Frankrijk via OpReisFrankrijk.nl

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Cathédrale St.-Jean Besançon

De geschiedenis van de kathedraal St.-Jean gaat waarschijnlijk terug tot de Karolingische tijd. Grote delen van de kerk stammen uit de twaalfde eeuw en zijn in Romaanse stijl gebouwd, zoals de monumentale gewelven van het schip. Deze onderdelen contrasteren met de gotische elementen, waaronder de ribgewelven uit de dertiende eeuw.

Cathédrale St-Jean te Besançon

Opmerkelijk is dat de kerk twee apsissen heeft. De westelijke apsis is versierd met interessante kapitelen uit de twaalfde eeuw. De oostelijke apsis is herbouwd in de achttiende eeuw nadat de klokkentoren instortte waardoor de apsis eveneens werd vernield.

Rose de Saint- Jean, voorzien van een christusmonogram met daarboven een adelaar en eronder een lam.

In de rechterzijbeuk bevindt zich de grootste artistieke schat van deze kerk, nl. een schilderij van Fra Bart olomeo. Het heet `De Madonna met heiligen' en dateert uit 1512. Eveneens interessant is een vroegchristelijk marmeren altaar in de tweede kapel van de linkerzijbeuk ( genoemd Rose de Saint-J ean), de gotische preekstoel links in het middenschip en de renaissancistische graftombe van Ferry Carondelet..

interieur van de Cathédrale St-Jean te Besançon

De negentiende-eeuwse astronomische uurwerk op de benedenverdieping van de klokkentoren is zeer bekend. A. Vérité heeft dit uurwerk vervaardigd tussen 1857 en 1860.

 
kaart besancon