Plan uw reis naar Frankrijk via OpReisFrankrijk.nl

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Musée des Beaux-arts et d'Archéologie

Een in 1843 geopende graanloods dient als de behuizing voor het museum van schone kunsten en archeologie. Het gebouw is uitgebreid en gemoderniseerd door Louis Miquel, een leerling van Le Corbusier. De collectie behoort tot de oudste publieke verzamelingen van Frankrijk. De kern is afkomstig van de abt van Saint-Vincent. Hij liet zijn verzameling in 1694 na aan de benedictijnen op voorwaarde dat het voor publiek toegankelijk zou zijn. Een deel van zijn verzameling was afkomstig van de familie de Granville. Er zijn tot ver in de twintigste eeuw nalatenschappen bijgekomen waardoor de collectie erg veelzijdig is. De museumstukken dateren grofweg van de prehistorie tot 1950.

De stier met drie hoorns. Brons, 1 e eeuw AD, Musée des beaux-arts et d'archéologie

Tot de archeologische bezienswaardigheden behoren museumstukken uit de prehistorie tot de late middeleeuwen. Het meest indrukwekkend zijn de Gallo-Romeinse en Egyptische afdeling. De Gallo-Romeinse museumobjecten zijn uit eigen streek afkomstig.

Ook andere tijdperken zijn goed vertegenwoordigd zoals de late middeleeuwen, de renaissance, barok en romantiek. Hoogtepunten onder de schilderijen zijn schilderijen van Bellini, Titiaan, Bronzino, Tintoretto, Tiepolo, Lucas Cranach de Oude, Rubens, Jordaens, Zurbarán, Goya, Ingres, Fragonard en Boucher.

Eveneens zijn er werken te zien van kunstenaars uit de tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. Tot de belangrijkste behoren: Courbet , Bonnard, Vuillared, Signac, Renoir, Matisse en Picasso.

Het museum beschikt over een indrukwekkende verzameling schetsen en tekeningen van grote meesters. Aangezien papier zeer gevoelig is voor licht wordt er maar een gedeelte geëxposeerd en regelmatig gerouleerd. Behalve archeologie en beeldende kunst is er ook kunstnijverheid in de vorm van keramiek te zien

 
kaart besancon