Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Kathedraal Amiens

De kathedraal die gebouwd is als basiliek ter ere Gods en als kerk voor het christenvolk duidt specifiek de residentie aan van de bisschop. Die van Amiens, allereerst gebouwd op het graf van de stichter van het bisdom, de heilige Firminus, werd al zeer spoedig verplaatst, met relikwie├źn, naar de binnenstad waar zij bijna om de honderd jaar het slachtoffer werd van brand, (1019-1137-1218) alvorens de plaats te vinden die wij nu kennen. Het is moeilijk om ons in te denken in de sfeer van de 13de eeuw, tijdperk van kruistochten en bedevaarten, en de draagwijdte te beseffen van de gebeurtenis,toen in 1206, Walon de Sarton,kannunik van Picquigny, van een kruistocht komend, een gedeelte van de schedel van Johannes de Doper naar Amiens meenam. Deze buitengewone relikwie noodzaakte een niet te vergelijken relikwieschrijn te 'bouwen'. 

Op dit tijdstip hebben alle bisschopszetels uit de omtrek,Parijs,Atrecht,Noyon en Senlis al prachtige kerken. Na in 1117 het zelfbestuur verkregen te hebben, kent Amiens met zijn bloeiende handel,zijn lakenfabrikanten zijn stofweverijen en zijn 'weede' trafiek,een economische welvaart die te vergelijken is met die in Vlaanderen.

De behoefte naar een nieuwe kerk,de rijkdom van het kapittel en van de burgergemeenschap,de daadwerkelijke bijstand van de koning en de landheren,de religieuze geest, die bisschop en bevolking bezielt,en, misschien ook wat chauvinisme, het verlangen beter te doen dan de buren, motiveren de architekten om zich te overtreffen. Maar om de grootste kerk van Frankrijk te bouwen moet er eerst ruimte gemaakt worden. Een ziekenhuis wordt verplaatst, ook het bisschoppelijk paleis en de stadsmuren.Men behoudt voorlopig de kerk van de heilige Firminus,belijder,en dit verplicht de uitvoerders niet eerst met het koor maar met de westgevel te beginnen.  

kathedraal Amiens

In 1220 wordt door de*bisschop EVRARD DE FOUILLOY de eerste steen gelegd. Als men bedenkt dat in 1247 de kapellen van de absis klaar zijn en men in 1258 met de hoge gedeelten van het koor en het transept begint en dat in 1269 de grote kerkvensters zijn geplaatst, dan constateert men dat niet meer dan 50 jaar nodig zijn geweest om het grootste gedeelte van het bouwwerk te realiseren. En dit valt samen met het bloeitijdperk van de Gotiek. Hieruit volgt de eenheid van stijl die niet de minste verdienste is van de kathedraal van Amiens. En deze verdienste komt vooral toe aan de voornaamste uitvoerder: Robert de Luzarches. Deze man zag ver vooruit en in zijn geest hebben Thomas eb Renaut de Cormont zijn plannen verder ontwikkeld.

Hoofdgevel Kathedraal Amiens

De verticale lijnen geven goed de dispositie aan van de drie beuken. Maar, in tegenstelling met de Engelse gotiek die naar de hemel gepunt staat als een spits, is de façade van Amiens meer humaner gemaakt door de horizontale openingen: de klokkenluidersgalerij (van Violiet Ie Dtie) en de koningengalerij, die het grote roosvenster omlijsten die, op 40 meter hoogte van de grond af, het interieur verlicht. De versiering is discreet genoeg om in niets die echt Franse ordonnantie, het logische evenwicht,te verstoren. 

Men zou kunnen opmerken dat de twee torens niet hoog genoeg zijn ten opzichte van de massiviteit van het bouwwerk. Maar, in feite, gaat het wel om torens ? Om het stenen gewelf, 42m.30 hoog, in evenwicht te houden,waren vier enorme pilaren nodig, die als steunmuren vooruitsteken op het voorplein. De rechthoekige tussenruimten zijn verhoogd en vaardig als torens omgevormd. Maar, hoe het ook zij, wat van werkelijk belang is, wordt de basis van de façade. De uitvoerders hebben op bewonderingswaardige wijze partij getrokken van het binnenvoorportaal om een ongewone diepte te geven aan de drie hoofduitgangen en zo voor de beeldhouwers ruimte te scheppen voor een prachtig geheel van beelden en de vier-halve-cirkelvormige-reliefornementatie. 

Portaalgewelf

kathedraal amien hoodgevel

Een koor van engelen en aartsengelen, van martelaars, maagden en koningen, is bij het laatste oordeel aanwezig. Christus zit daar met opgeheven handen, de rechter om te belonen, de linker om te veroordelen. Engelen blazen trompetten. Doden verrijzen. In het midden staat de Heilige Michael zielen te wegen en helpt een arme zondaar en dan gaat een ieder naar zijn bestemming. 

Om het huis Gods te mogen binnentreden kan men de bemiddeling vragen van de heilige Maagd of van de eerste bisschop, de heilige Firminus. Het rechter portaal is aan Maria en aan koningen toegewijd. De heilige Firminus heeft de ereplaats in het linker voorportaal. Bijgestaan door zijn opvolgers en leerlingen, wijst hij de weg aan de mensen van Picardie. 

Interieur

Geweldige pilaren rijzen omhoog als eiken in een eeuwenoud woud. De takken ervan zijn als hagenbeuken gesnoeid en bekronen de brede laan. Iets wat echter ontbreekt in tegenstelling tot de kathedraal van Chartres zijn de kerkvensters. Behalve enkele verminkte en onvoltooide fragmenten die nog bestaan mag Amiens er trots op zijn 3 mooie rozetten te bezitten, een in de hoofdgevel en twee anderen aan elk uiteinde van de zijbeuken.

Heel de kathedraal is met tegels geplaveid en verdeeld in witte en zwarte vlekken met verschillende patronen, waarvan men de variëteit en de kunstwaarde slechts kan bewonderen vanaf het triforium

Koorbanken

De koorbanken van Amiens gaan met recht door als een uniek meesterwerk. Zij komen zo uit de steekbeitels van eenvoudige middeleeuwse houtsnijders en gelukkig zijn hun namen bewaard gebleven. De beeldhouwers waren meer bezield door de liefde voor hun kunst dan bekoord door geld, want hun werk was niet gegarandeerd door een minimumloon. Om een zodanig samenvattend werk te realiseren waren zij zonder twijfel geleid door een werkmeester, maar zij konden verder hun verbeeldingskracht de vrije loop laten. men begon met de koorbanken op 3 juli 1508 en zij waren kant en klaar op hun plaats gezet voor het feest van St. jan in 1522.

interieur kathedraal amiens

 

geschiedenis amiens kathedraal amiens amiens
Geschiedenis Amiens Kathedraal Amiens Amiens

Meer informatie over Amiens op

OpReisFrankrijk

Musee de Picardie Hotels Amiens Kaart Amiens