Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Karlsbuste

Het borstbeeld van Karel de Grote is vermoedelijk omstreeks 1349 in Aken vervaardigd en is waarschijnlijk een schenking van Karel IV.De kroon van de kerelsbuste werd door karel IV bij zijn kroning in 1349 in Aken gedragen, omdat de eigenlijke rijkskroon op dat tijdstip in handen van de erfgenamen van Lodewijk van Beieren was. Na zijn kroning schonk Karel IV het domkapittel zijn kroon. De buste zelf is geen waarheidsgetrouw portret van Karel de Grote, maar een geïdealiseerde voorstelling. In het borstbeeld wordt op de anatomische juiste plaats de schedel van Karel de Grote bewaard.Op de buste staan als symbool voor het "Heilige Romeinse Rijk" adelaars en franse Lelies afgebeeld. Deze combinatie werd als het wapen van Karel de Grote geïnterpreteerd en vervolgens door de domkapittel als wapen van het bisdom overgenomen. Aan weerszijde van de sokkel bevinden zich openingen. Zo kon de buste in de middeleeuwen op een soort draagstel bevestigd worden en ter ere van de kroning van een nieuwe koning in Aken naar de stadspoort worden gedragen. Op deze wijze begroette "Karel de Grote" de nieuwe koning als zijn opvolger. Het borstbeeld bestaat uit gedreven zilver dat gedeeltelijk verguld werd. Enkele delen zijn versierd met antieke edelstenen. Deze zogenaamde gemmen en cameeën tonen in de gravure resp. in het gesneden reliëf verwijzingen naar het Romeinse keizerrijk. Karel IV beschouwde zichzelf als opvolger van Karel de Grote, oftewel als opvolger van "Imperator Augustus".

Schatkamer Dom / Lothariuskruis / Karlsbuste

 

kaart aken