Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Suermondt Museum

Dit museum herbergt kunstvoorwerpen die dateren van voor de jaarwisseling tot moderne kunst. Het zwaartepunt vormt middeleeuwse collectie. Er zijn schilderijen, beeldhouwwerken en gebruikvoorwerpen uit die tijd aanwezig.Vele beelden in de collectie zijn van hout vervaardigd. Ook zijn er meerdere schilderijen uit de Nederlandse Gouden Eeuw aanwezig, met onder meer werk van Frans Hals en Jacob van Ruysdael. Bekende Vlaamse tijdgenoten zoals Adriaen Brouwer en Antonius van Duyck vergezellen hun. In omvang is de moderne kunst gering, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de kwaliteit van de verzamelde werken. Er is zowel werk uit het oeuvre van o.a. Karel Appel, Christo, Max Beckman, Pablo Picasso, Robert Rauschenberg alsook minder bekende kunstenaars

Schatkamer Dom / Lothariuskruis / Karlsbuste

 

kaart aken