Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Basiliek St. Servaas Maastricht

De plattegrond van de Basisliek St. Servaas vindt u hier: Plattegrond

Drie-en-eenhalve eeuw voordat de eigenlijke kerstening van noordelijk Europa begon predikte Servatius, volgens middeleeuwse opvattingen uit Armeniƫ afkomstig, in de Maasstreek het Christendom. Hij was de eerste bisschop van Maastricht. Hij zou de opvolger zijn geweest van Valentinus, bisschop der Tongeren. Onder de bedreiging van de invallen van Germaanse stammen verliet hij Tongeren en vertrok naar Maastricht, waar hij spoedig na zijn aankomst in 384 zou overleden zijn. Hij werd begraven langs de openbare weg in de nabijheid van de brug, zoals Gregorius van Tours (534-594) vermeldt in zijn "Geschiedenis der Franken".

St. Servaas basiliek te Maastricht

Daar aan het Vrijthof bouwden de Maastrichtenaren boven zijn graf een kleine houten gedachteniskapel, waarvan de fundamenten bij de laatste restauratie zijn teruggevonden. Deze eenvoudige houten kapel is rond 550 vervangen door een grote stenen kerk (Magnum Templum) onder de leiding van de bisschoppen Monulfus en Gondulfus. Rond 750 werd er een nieuwe kerk gebouwd. Mannen zoals Karel Martel, die in 721 de Moren versloeg in de buurt van Narbonne op de feestdag van St. Servaas en later Karel de Grote (768-814) werden daarom de grote beschermheren van deze kerk. Waarschijnlijk is deze kerk in 881 door de Noormanen verwoest. Rond het jaar 1000 bouwde proost Gelduifus de kerk weer op als een echte pelgrimskerk met omgangen rond het graf. Keizer Hendrik III kwam zelf in 1039 naar Maastricht om in tegenwoordigheid van twaalf bisschopen de nieuwe kerk in te wijden. Lang heeft deze kerk niet mogen bestaan. Zijn opvolger proost Humbertus, ook Hugo genaamd, liet waarschijnlijk om politieke redenen een nieuwe kerk bouwen, die meer het karakter had van een Romeinse basilica. Kort daarna werd een begin gemaakt met de bouw van de machtige westbouw die in 1180 gedeeltelijk voltooid was. Ook in het oosten kreeg de kerk een nieuw aanzien: een halfronde absis met twee zijtorens. De bouwbedrijvigheid was hiermee nog niet bevredigd. Met de bouw van het z.g Bergportaal wilde St. Servaas niet achterblijven bij de moderne gotische bouwstijl die in Noord Frankrijk was onstaan. [8

Kaart Maastricht