Plan uw reis naar Frankrijk via OpReisFrankrijk.nl

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

St.-Nicolas kerk te Blois

De St.-Nicolas te Blois, ook bekend als église St.Nicolas-St-Laumer, is gesticht door Benedictijner monniken. Zij waren op de vlucht voor de Noormannen en hadden relikwieën van Sint-Laumer meegenomen.

Het grondplan is kenmerkend voor een Benedictijnenkerk; namelijk een ruim koor, voorzien van een kooromgang en straalkapellen. Het koor, de dwarsbeuken en de eerste travee van het schip zijn tussen 1138 en 1186 gebouwd. In het begin van de dertiende eeuw werd de kerk voltooid. In veertiende eeuw is er een apsiskapel toegevoegd. 

Het koor bevat interessante kapitelen. Sommige zijn versierd met acanthusbladeren, anderen dragen figuratieve voorstellingen. Links van het koor staat een retabel uit 1447 waarop een scène rondom de Heilige Maria van Egypte is afgebeeld (detail op onderstaande foto). Illusionisme is duidelijk ondergeschikt aan het verhalende karakter. De ruimtewerking van het reliëf is bijgevolg onhandig. Bomen op de voorgrond zijn bijvoorbeeld even groot als die op de achtergrond.

Gedurende de godsdienstoorlogen liep de kerk grote schade op. Restauratie volgde. De vieringtoren stamt uit de zeventiende eeuw. Dit is goed te zien aan de vormgeving. De glasramen dateren uit 1959. De abdij is geheel vernield tijdens de godsdienstoorlogen, maar herbouwd in de 17de en 18de eeuw. Tegenwoordig dient de abdij als hôtel-Dieu.

 

 
Kaart Blois
 
Informatie over de omgeving Blois: Zie OpReisFrankrijk.nl Centre