Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Geschiedenis van Mechelen

Mechelen ontstond waarschijnlijk rond 500 voor Christus. Dit heeft men afgeleid uit restanten van paalwoningen. Er zijn eveneens vondsten gevonden uit de Romeinse en Frankische tijd. De Heilige Rombout kerstende in de zevende eeuw de bevolking.

De stad verwierf haar voorname positie in de middeleeuwen door een binnenhaven. In de dertiende eeuw beleefde Mechelen een bloeiperiode dankzij de lakenhandel. In de veertiende eeuw zette deze bloeiperiode zich voort en vestigden de hertogen van Bourgondië zich in de stad. De stad verwierf veel aanzien en macht in 1473 dankzij Karel de Stoute. Hij vestigde er toen namelijk het Parlement van Mechelen (de hoogste rechtbank van de Nederlanden) en de Rekenkamer. Toen Margaretha van Oostenrijk landvoogdes van de Nederlanden werd was Mechelen van 1507 tot 1530 zelfs de hoofdstad van de Nederlanden. Haar paleis in Mechelen was een trefplaats voor invloedrijke lieden, geleerden en kunstenaars. De stad was voordat zij regeerde al aan een centrum voor metaalbewerking en retabelkunst, maar onder haar bewind kwam de kunst tot hoogtepunten. Dit gold vooral de architectuur. In 1531 verhuisde het hof naar Brussel. De betekenis en invloed van Mechelen kromp. Op het religieuze vlak verkreeg de stad wel een belangrijkere positie aangezien er vanaf 1559 een aartsbisschop zetelde. Nog in dezelfde eeuw krijgt de stad te maken met een terugval. De Spanjaarden steken de stad in 1572 in brand en doden vele inwoners.

De legende van Saint-Victor; de renaissancistische tendensen werden gecultiveerd aan het hof van Margareta van Oostenrijk ( te zien in het schepenhuis)

Door de komst van lakenindustriedrukkerijen en drukkerijen herstelde de economie zich enigszins in de zeventiende eeuw. De stad oogstte toen eveneens succes met Mechels kant, wandtapijten en beeldhouwwerken. Lucas Faydherbe (1617-1697) had een atelier in de stad en legde de grondslag voor de Mechelse school. Het hoogaltaar in de St. Romboutskerk is van zijn hand. Lucas was eveneens een begaafd bouwmeester.

In de negentiende eeuw was er een opkomst van de stoelnijverheid die zich uitbreide tot ander takken van de meubelindustrie. De beiaardier Jef Denijn stichtte in 1922 een zeer succesvolle beiaardschool. De Romboutskathedraal is tot de dag van vandaag bekend omwille van zijn beiaardconcerten.

Kaart Mechelen