Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Sint-Romboutskathedraal van Mechelen

Dit gotische meesterwerk is een mooi voorbeeld van de Brabantse gotiek. Kenmerkend voor de Brabantse gotiek zijn de ronde zuilen die bekroond worden door koolbladkapitelen en maaswerk dat over zwikken, bovenlichten en triforium loopt. De massieve toren boven de hoofdingang is eveneens typerend voor de Brabantse gotiek. De kerk is gebouwd ter ere van de Heilige Rombout, een zevende-eeuwse Ierse missionaris die in Mechelen werkzaam was. Zijn stoffelijke resten zouden zich bevinden in de kathedraal. In het koor illustreren 25 laatgotische schilderijen ( 15 e en 16 e eeuw) het leven van deze martelaar.

het interieur

De bouw aan de kathedraal ving kort na 1200 aan. Het hoofdschip, de zijschepen, de dwarsschepen en de eerste drie traveeën van het koor werden gebouwd. Rond 1320 was de eerste bouwfase afgerond. Een tweede bouwfase vond plaats tussen ca.1365 en 1551. De middenbeuk werd verhoogd en voorzien van een nieuw triforium. Het koor werd voltooid en voorzien van zeven straalkapellen. Het koorgedeelte is een mooi voorbeeld van de hooggotiek.

exterieur vanaf de Grote Markt

In de derde bouwfase (1452-1520) werden drie zijkapellen aan de noordelijke zijbeuk toegevoegd. De Sint-Romboutstoren werd toen eveneens gebouwd. De verdieping op de begane grond is even breed als het middenschip.Het ontwerp is van de familie Keldermans. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de toren bekroond zou worden met een 77 meter hoge opengewerkte naaldspits. Er is echter maar 7 meter van de spits gerealiseerd. De totale lengte van deze hooggotische toren bedraagt daardoor 97 meter in plaats van de geplande 167 meter. Toen men met de toren begon was de kerk zelf haast voltooid.

houten preekstoel, gebeeldhouwd in 1721-23 door Michiel Vervoort.

In het interieur zijn enkele opmerkelijke kunstobjecten. Het artistieke hoogtepunt vormt de kruisiging van Antoon van Dyck. Het kerkmeubilair is grotendeels vormgegeven in barokke en neo-gotische stijl. Apostelbeelden sieren de zuilen van het hoofdschip. Deze beelden zijn in de eerste helft van de zeventiende eeuw gehouwen door Antwerpse beeldhouwers. De stijl is Italianiserend en kenmerkend voor de overgang van de renaissance naar de barok. De houten preekstoel is gebeeldhouwd in 1721-23 door Michiel Vervoort.

Kaart Mechelen