Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Kerken in Koblenz

Basilika St. Kastor

De basilika St. Kastor is gebouwd op de plaats van een Gallo-Romeinse Tempel. In 836 werd de eerste Casterkerk op deze plaats gewijd. De eerste constructie bestond uit een zaal met een rechthoekige koorafsluiting. Waarschijnlijk werd de kerk nog voor 900 uitgebreid met onder meer een dwarsschip. In de tiende eeuw zijn de zijbeuken toegevoegd. Rond 1050 kreeg de westgevel zijn huidige vorm uitgezonderd de twee bovenste verdiepingen van de torens. Die dateren uit 1180 en 1230. In de twaalfde eeuw bereikte de kerk zijn huidige grootte. Na omvangrijke bouwwerkzaamheden vond een nieuwe wijding plaats in 1208. Tot 1803 was de Castorbasiliek een kapittelkerk. Het bijbehorende kloostercomplex was imposant.

Exterieur van de basilika St. Kastor te Koblenz

Aanvankelijk was het interieur van de basiliek vlak overdekt. De viering en de hoofdbeuk werden tussen 1469 en 1499 voorzien van een laatgotisch stergewelf. Het interieur is door deze wijziging ingrijpend veranderd. In de kerk staan zowel Romaanse, gotische, barokke als neoclassicistische kunstwerken opgesteld. In geen andere kerk te Koblenz zijn zoveel interessante kunstvoorwerpen te zien. Aan de noordzijde bevindt zich een vroeg-gotisch grafmonument van Kuno von Falkenstein(aartsbischop en keurvorst van Trier). Het monument ter ere van Werner von Falkenstein is in de tweede helft van de vijftiende eeuw ontstaan. Tot de hoogtepunten behoort ook het grafmonument van Friedrich von Sachsenhausen en zijn echtgenote Sophie Schenk von Liebenstein. Het beeld is gehouwen uit zandsteen. De vormgeving is typerend voor de Zachte Stijl in het Rijnland.

Het grafmonument van Friedrich von Sachsenhausen en Sophie Schenk von Liebenstein

Florinskerk

De florinskerk is rond 1100 gebouwd onder aartsbisschop van Trier, Bruno von Lauffen. Deze aartsbisschop was voorheen proost van het klooster St. Florin.

Aanvankelijk betrof het een Romaanse drieschepige kloosterkerk met kruisgang. Rond 1350 werd de Romaanse apsis vervangen door gotische nieuwbouw. Er volgden meerdere verbouwingen in gotische stijl, de laatste tussen 1595 en 1600. Het ribgewelf is één van de aanpassingen aan de gotische smaak.

Exterieur Florinskerk te Koblenz

In de kerk zijn enkele waardevolle kunstobjecten te zien, waaronder gotische glas-in-lood ramen uit de veertiende eeuw. Deze ramen zijn afkomstig uit een andere kerk. Ook zijn er drie beschilderde altaarnissen te bewonderen ( De Heilige Agatha uit 1300, de Heilige Margaretha uit 1360 en de Man der Smarten uit 1475). Deze schilderingen zijn slechts gedeeltelijk bewaard gebleven. In de Noordelijke toren staan twee Frankische sarcofagen opgesteld. Ze zijn rond 450 uit roodkleurig zandsteen vervaardigd. De noordelijke toren heeft zijn gotische gewelf behouden.

Liebfrauenkirche

Het triomferende Mariabeeld boven hoofdingang van de Liebfrauenkirche

De geschiedenis van de Romaanse Liebfrauenkirche gaat terug tot de vroegchristelijke tijd. De huidige vormgeving dateert hoofdzakelijk uit de periode 1180-1250. Tussen 1404-1457 is het koor verlengd. Dit gedeelte van de kerk is in gotische stijl uitgevoerd. De barokke torens dateren uit 1603. De kerk staat op het hoogste punt van het oude centrum.

Kaart Koblenz