Plan uw reis naar Frankrijk via OpReisFrankrijk.nl

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Geschiedenis Troyes

Oorspronkelijk was Troyes hoofdplaats van het Gallische Tricassen. In de Romeinse tijd heette het Civitas Tricassium, later Augustobona. Troyes is in 451 gespaard van plundering door Attila de Hun en zijn troepen. Dit was te danken aan de toenmalige bisschop van de stad, de Heilige Lipus. Toen Attila de stadspoorten was genaderd bood hij zijn leven aan om zijn bisdom te sparen. Dit maakte zoveel indruk op Atilla dat hij Troyes heeft ontzien.

In de middeleeuwen sprak men van Trecas. Vanaf de negende eeuw is er sprake van het graafschap van Troyes. In de elfde eeuw werd het graafschap overgenomen door het huis van Blois. In de laatste decennia van de twaalfde eeuw en in de dertiende eeuw nam Troyes een hoge vlucht. Dat was grotendeels te danken aan de hertogen van Champagne. Zij maakten van Troyes de hoofdstad van hun graafschap. Hendrik I had een bijzonder stimulerende invloed dankzij het grote aantal bouwprojecten waartoe hij opdracht gaf. Dergelijke projecten hadden ook een positieve werking op andere takken van kunst. De jaarmarkten werden ingesteld door zijn kleinzoon, Theobaldus IV (1201-1254). Johanna de Navarre was de laatstgeborene gravin van Champagne. Door haar huwelijk in 1284 met de toekomstige koning, Filips de Schone, kwam de Champagne toe aan de Franse kroon.

De straten en steegjes van Troyes getuigen van het rijke verleden

Karel VI van Frankrijk huwde in 1385 Isabella van Beieren. Zij werd regentes toen hij in 1392 krankzinnig werd. In 1420 ondertekende zij het verdrag van Troyes. De Franse troonopvolger werd onterfd terwijl het huwelijk tussen Catharina van Frankrijk (hun dochter) en Hendrik V werd bezegeld. Hendrik V wilde Frankrijk in zijn bezit. Hij had een verbond gesloten met de Bourgondische hertog Filips de Goede. Zij hadden veel in te brengen in Frankrijk. Troyes werd door Bourgondische en Engelse troepen bezet. In 1429 werd de stad bevrijd door Jeanne d’Arc.

In de vijftiende en de zestiende eeuw bloeiden de kunsten op. Dit was te danken aan de plaatselijke scholen voor beeldhouwkunst en schilderkunst. Meesters op het gebied van de glasschilderkunst droegen eveneens bij aan het artistieke klimaat. In de kerken van Troyes zijn ramen te zien uit deze tijd. De architecten van Troyes hadden invloed in de wijde omgeving. In de zeventiende eeuw kende de stad twee beroemde kunstenaars; Pierre Mignard (1612-1695) en François Girardon (1628-1715). Beide werden bijzonder gewaardeerd aan het Franse hof en waren daar invloedrijke personen.

De Saint-Urbain is in 1262 door paus Urbanus IV gesticht

Troyes heeft meer bekende inwoners voortgebracht. De talmoedist Rachi is de bekendste vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap. Hij stierf rond 1105 in Troyes. In 1262 werd de beroemdste inwoner geboren onder de naam Jacques Pantaléon. Hij was van 1262 tot 1264 paus Urbanus IV. Dit was gunstig voor zijn geboorteplaats en voor Frankrijk. Frankrijk begon in die tijd invloed uit te oefenen op de Romeinse Curie.

 
Meer informatie over ... Champagne-Ardennen, Lotharingen & Elzas