Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Reconstructie van Paleis het Loo en de tuinen

Voor de reconstructie van het interieur is men uitgegaan van zowel de situatie ten tijde van Willem III, als tijdens het leven van zijn opvolgers tot en met koningin Wilhelmina (1880-1962). Meerdere kamers zijn aan deze troonopvolgers gewijd. Een beeld van hun leven wordt geschetst aan de hand van spullen die hun toebehoorden. Tot de mooiste kamers behoren de Nieuwe Eetzaal , de bibliotheek en de kamer van Willem III. Om zoveel mogelijk de oorspronkelijk situatie te benaderen is de verlichting aangepast aan de situatie in het verleden. De vertrekken zijn daardoor vrij donker.

Het paleis en de tuinen

Het paleis is omgeven door schitterende tuinen. De tuinen zijn zoveel mogelijk teruggebracht in de zeventiende-eeuwse toestand. Er is gebruik gemaakt van verschillende bronnen, zoals schriftelijk materiaal, etsen, schilderijen, funderingen en opgegraven materiaal. Hiaten zijn ingevuld door uit te gaan van soortgelijke zeventiende-eeuwse tuinen.