Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Geschiedenis Weimar

In Weimar hebben meerdere beroemdheden geleefd. De schilder Lucas Cranach de Oudere (1472-1553) is de eerste. Aan het hof Weimar werkte Johann Sebastian Bach tussen 1708 en 1717 en Fransz Liszt vanaf 1848.

Het huis waarin het atelier van Cranach zich heeft bevonden

In de tweede helft van de achttiende eeuw ontmoeten grote denkers en dichters elkaar dankzij het hof van Weimar. Groothertog Karl August (1758-1828) en zijn vrouw Anna Amalia vormden de spil van een intellectueel gezelschap. In 1775 haalde de jonge groothertog Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) naar zijn hof. Ook andere verlichte genieën werden aangetrokken, waaronder Friedrich von Schiller (1759-1805), Christoph-Martin Wieland (1733-1813) en Johann Gottfried Herder (1744-1803). In de voormalige woningen van Goethe en Schiller (Goethes Wohnhaus, Goethes Gartenhaus en het Schillerhaus) worden werk en leven belicht.

Goethes Wohnhaus; interessant voor geïnteresseerden in het werk en leven van Goethe

De aan het einde van de achttiende eeuw in Weimar aanwezig denkers deelden vaak gelijksoortige ideeën. In dat verband spreekt men over het Weimar-classicisme. Een bindend element is het sterke geloof in de mogelijkheden van het individu. Dit positivisme ging zover dat zij meenden dat een persoon zichzelf en zijn maatschappij kan hervormen.

In het Deutsches Nationaltheater vond de premières plaats van Goethes Faust, Schillers Wilhelm Tell en Wagners Lohengrin. Ook werd de grondwet van de Weimar-republiek er bekrachtigd

In de negentiende en de twintigste eeuw heeft de stad nog andere beroemde inwoners gekend, waaronder Richard Strauss (1864-1949) en Friedrich Nietzsche (1844-1900). Laatstgenoemde bracht zijn laatste levensjaren door in Weimar. Zijn geestelijke vermogens waren toen tanend. In 1902 richtte Henry van de Velde een school op voor toegepaste kunst. Deze invloedrijke kunstschool werd in 1919 hervormd tot het Bauhaus. Tussen 1919 en 1925 waren veel bekende kunstenaars, architecten en schrijvers dankzij het Bauhaus naar Weimar gekomen. Dit vernieuwende bolwerk met zijn links georiënteerde docenten bracht veel argwaan teweeg bij de lokale bevolking. In 1925 moest het Bauhaus daardoor naar Dessau verhuizen.

Het jaar 1919 was niet alleen belangrijk omwille van de oprichting van het Bauhaus. Het is ook het jaar waarin het parlement bijeengeroepen werd in het Duitse Nationale Theater van Weimar. De Weimar republiek werd vervolgens gesticht.

In 1932 werd Thüringen de eerste deelstaat met een nazi-bewind. Acht kilometer buiten Weimar werd in 1937 Buchenwald opgericht; een zeer berucht concentratiekamp. Tijdens het stalinistische regime werd het kamp opnieuw een plek waar veel doden vielen. De gebouwen en massagraven zijn tegenwoordig voorzien van een museum over het kamp. Na de oorlog maakte Weimar deel uit van Oost-Duitsland (DDR). De geschiedenis van Weimar is onder andere in het Stadtmuseum in beeld gebracht.

Kaar Weimar