5* Westin Rotterdam

5* Hilton Rotterdam

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Museum Boijmans Van Beuningen

Kunsttrip tip: Zoete dromen in Rotterdams designhotel

Het museum is genoemd naar twee kunstverzamelaars die hun verzameling aan de stad Rotterdam nalieten. De collectie is sindsdien gegroeid, hierdoor is behalve een schitterende verzameling oude kunst ook een mooie collectie moderne kunst te bezichtigen.
De oude kunst wordt gedomineerd door schilders uit Vlaanderen en de Nederlandse Gouden Eeuw. Er is werk te zien van Vlaamse kunstenaars van internationale allure zoals Jan Van Eyck, Pieter Breugel de oudere en Rubens. De Nederlandse kunstenaars zijn bijzonder goed vertegenwoordigd. Enkele bekende Nederlandse kunstenaars zijn : Geertgen tot Sint Jan, Hieronymus Bosch, Willem Claesz. Heda, Carel Fabritius, Jan Steen, Frans Hals en Rembrandt. Er zijn ook werken van oude meesters van buiten de "Nederlanden "aanwezig zoals werk van Titiaan, Chardin en de maniëristische beeldhouwer Giovanni Bologna.

De afdeling moderne kunst betreft werken van het einde van de negentiende eeuw tot en met de hedendaagse kunst. Er is werk van o.a. Alfred Sisley, Claude Monet, Edgar Degas,van Gogh, Kokoschka, Munch, Kandinsky, Magritte, Dali, Duchamp, Picasso, Mark Rotkko, Claes Oldenburg, Andy Warhal, Bruce Nauman, Frank Stella, Joseph Beuys en Anselm Kiefer. Zowel de schilderkunst als de beeldhouwkunst is goed vertegenwoordigd. Opvallend binnen de collectie is dat het accent zich lijkt te verleggen van de schilderkunst naar de beeldhouwkunst naargelang de werken recenter worden.
Tot slot is er een afdeling met kunstnijverheid en een prentenkabinet. Het prentenkabinet bestaat uit grafisch werk en tekeningen van grote meesters zoals Dürer, Rembrandt, Delacroix en Cézanne.

Kaart Rotterdam