Architectuur Parijs

Plan uw reis naar Frankrijk via OpReisFrankrijk.nl


5* Ritz Parijs

5* Lutetia Parijs

5* Westin Trianon Palace Versailles

5* Prince de Galles Parijs

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Hôtel des Invalides Parijs

In 1671 begon de bouw aan het Hôtel des Invalides onder leiding van Libéral Bruant. Het onderwerp is van zijn hand. Jules Hardouin-Mansart neemt in 1776 de leiding over. Het gebouw wordt hetzelfde jaar nog voltooid. Lodewijk XIV was de opdrachtgever. Het bouwwerk diende als invalidenhospitaal. Hier werden invalide soldaten van de zonnekoning opgevangen en verzorgd. Er konden 6000 soldaten worden opgevangen. Tegenwoordig is hier het oorlogsmuseum gehuisvestigd samen met een aantal andere musea. Ook verblijven er nog enkele soldaten. Dit betreft echter een relatief kleine groep van minder dan 100 man.

De gevel is vormgegeven in een classistische stijl. Her gebouw is vijf verdiepingen hoog. Toch overheerst de verticale lijn. Dit komt doordat de gevel bijzonder lang is.

Vanaf een afstand doet de gevel streng aan. Wanneer je dichterbij komt zie je echter decoratieve elementen die deze strenge stijl enigszins opheffen. Deze versiering markeert de hoofdingang en de dakzones. De dakkapellen in de vorm van een harnas doen zelfs exentriek aan. Via de ramen op de onderliggende verdieping zorgen ze voor een verticaal accent.

De gevels van het binnenplein zijn iets rijker versierd met beelden. Op deze foto kan je zien dat de uitwerking van de dakkapellen hier ook anders is. Wat je eveneens ziet is dat er vormen zijn ontleend aan de oudheid. De belangrijkste ingang wordt namelijk benadrukt door een bouwlichaam wat doet denken aan de tempels van de Grieken en de Romeinen. De zuilen daarvan zijn paarsgewijs geplaatst en de tempelvorm loopt over 2 verdiepingen heen. Dit zijn elementen die in de oudheid niet voorkwamen, maar in Frankrijk tijdens de barok gewoon waren. Door elementen uit de oudheid te ontlenen en op een harmomonische manier in te passen in de gebouwen bewerktstelligde men een waardige stijl.