Plan uw reis naar Frankrijk via OpReisFrankrijk.nl

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Geschiedenis Orléans

Ten tijde van de Galliërs was Orléans al een belangrijke stad. Het Gallische Orléans, Genabum genoemd, vormde het centrum van het Gallië. Nadat de Romeinen de Galliërs hadden overwonnen bouwden zij een Gallo-Romeinse stad op de restanten van Genabum. De Romeinse stad Civitas Aurliane kwam in de derde eeuw tot ontwikkeling. In 451 wisten de inwoners een belegering van de Hunnen van Atttila af te slaan.

bronzen beeld uit de oudheid, te zien in het Musée Historique et Archéologique

Gedurende de tiende en de elfde eeuw vormde de stad samen met Chartre en Parijs de centra van de monarchie der Capetingen. De daaropvolgende eeuwen werd Orléans minder populair bij de vorsten. Karel IX, Hendrik III en Hendrik IV verbleven tijdens een bezoek aan Orléans in Hôtel Groslot. Frans II overleed in 1560 in dit renaissancistische herenhuis op zeventienjarige leeftijd.

Standbeeld van Jeanne d’Arc, Place du Martroi

Vanaf oktober 1428 belegerde de Engelsen Orléans. In 1429 redde Jeanne d’Arc de stad in een strijd tegen de Engelsen. Voor haar inmenging waren de Engelsen aan de winnende hand. Zij hadden al vele Franse steden bezet. De overwinning onder leiding van Jeanne d’Arc had grote gevolgen voor Frankrijk. Er volgden vele succesvolle veldslagen om de bezetters te verdrijven. Het Maison Jeanne d’Arc is gewijd aan deze beroemde vrouw. Dit museum aan het Place du Générale-de-Gaulle is samengesteld uit materialen van oude vakwerkwoningen. Het betreft een reconstructie uit 1965 van het huis van Jacques Boucher. Hij was de schatkistbewaarder van de hertog van Orléans. In 1429 verbleef deze heilige verklaarde vrouw tien dagen in zijn huis.
De stad heeft zich in de loop van de eeuwen gemanifesteerd als een belangrijke handelsplaats. Natuurlijk speelde de haven, die dienst deed als o.a. overslaghaven, daarin een grote rol. Tegenwoordig is er naast handel ook veel industrie (m.n. machines en textiel).Orléans is een eeuwenoude universiteitsstad. In 1528 studeerde Calvijn er rechten. In de 2e W.O. liep het centrum van de stad ernstige schade op. Veel gebouwen en middeleeuwse straten zijn gereconstrueerd.

Kaart Orleans
   
 

Hotels Orleans

 
Meer informatie ... Centre