Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Schloss Marburg

Het kasteel torent hoog boven Marburg uit. De tocht van de benedenstad naar het slot is aangenaam, maar vermoeiend. Het is mogelijk om dicht bij het kasteel te parkeren of de lift te nemen van de benedenstad naar de bovenstad. De wandeling omhoog is in het laatste geval ingeperkt.

Het kasteel van Marburg

Het kasteel van Marburg is van de dertiende tot de zeventiende eeuw de residentie van de Hessense heersers. Het slot bestaat uit een groep gebouwen in verschillende stijlen. Een eenvoudige burcht uit de twaalfde eeuw is de kern waaromheen andere delen zijn ontwikkeld. In opdracht van graaf Heinrich I is de burcht na 1260 uitgebreid. Zijn huidige vorm kreeg het kasteel tussen de veertiende en de zestiende eeuw. De hertogelijke zaal stamt bijvoorbeeld uit 1330 terwijl de Wilhelmsbau rond 1495 aan het complex is toegevoegd.

Het dertiende-eeuwse slotkapel

Aan het kasteel is een in 1288 gewijde slotkapel toegevoegd. Het ontwerp heeft waarschijnlijk uit twee verdiepingen bestaan. De benedenverdieping is echter nooit voltooid. De kapel is een origineel en modern bouwwerk geweest. Het type steunberen (verzwaarde gedeelte buitenmuur) en de vormgeving van de maaswerktracering lopen vooruit op de veertiende eeuw.

Het slot bestaat uit verschillende gebouwen, wat een grote variëteit aan zichten oplevert

Tegenwoordig fungeert het kasteel als museum. Aan de hand van geëxposeerde voorwerpen en museaobjecten is de geschiedenis van de stad in beeld gebracht. De diversiteit van de collecties is groot en varieert van prehistorische vondsten tot toegepaste kunst uit de negentiende eeuw. De verzameling middeleeuwse kunst zal voor veel bezoekers het interessants zijn.

Binnenplein

Kaart Marburg