Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Sankt Elisabeth Marburg

De Elisabethkirche ontstond rond het graf van Elisabeth von Thüringen. De bouw startte in 1235, het jaar waarin zij heilig werd verklaard. In 1283 vond de wijding van de kerk plaats. Op dat moment was de bouw ver gevorderd. De tachtig meter hoge kerktorens waren rond 1350 voltooid. Sindsdien hebben er geen ingrijpende bouwactiviteiten plaatsgevonden.

De westelijke façade van de Elisabethkirche

Deze kerk behoort tot de eerste kerken in Duitsland die in zuiver gotische stijl zijn gebouwd. De vormgeving is zowel door Franse kathedralen (Reims, Amiens en Soisson) beïnvloed als door Duitse bakstenen slotkerken. De verwijzing naar slotkerken heeft te maken met de opdrachtgever, de Duitse Orde.

De Elisabethkirche is een hallenkerk, dit wil zeggen dat de zijbeuken even hoog zijn als het middenschip. Dit type kerk is erg populair geweest in Duitsland. Het religieuze bouwwerk is mede dankzij de invloed die het uitoefende op recentere Duitse kerken een representatief voorbeeld van de Duitse kerkarchitectuur. Vooral het oostelijke deel, bestaande uit drie gelijkvormige koren, heeft veel navolging gekend. Het oostelijke koor is even lang als de armen van het dwarsschip waarin de twee andere koren zijn ondergebracht.

Het hoofdportaal met daarboven het Christuskind in de armen van Maria, de druivenrank links is een symbool van Christus, de rozenbladeren rechts van Maria (1270-80)

Het stoffelijke overschot van Elisabeth van Thüringen is vanaf haar heiligverklaring in 1235 tot 1539 een belangrijks pelgrimspunt. Een schrijn van verguld koper is voor haar relikwieën vervaardigd tussen 1236 en 1249, waarschijnlijk in Aken. De stijl is verwant met de Romaanse Rijnlandse schrijnen. Het edelsmeedwerk heeft de vorm van een zaalachtig gebouw met een dwarsschip. Eromheen staan beelden van de twaalf apostelen, Christus, Maria en Elisabeth. Acht reliëfs op het dak verhalen taferelen uit het leven van Elisabeth. Deze reliekschrijn, de kostbaarste kunstschat in de Elisabethkirche, bevindt zich in de sacristie ten noorden van het hoofdaltaar.

Schrijn van de Heilige Elisabeth

Tijdens de beeldenstorm hebben de kunstschatten in de kerk grote schade opgelopen. Toch zijn er nog veel religieuze kunstwerken in het interieur te bewonderen. In het zuidelijke zijschip, nabij de ingang, staat een aan de Heilige Elisabeth gewijd altaar uit 1513. Het is gemaakt door Juppe en van der Leyten. Meerdere religieuze kunstwerken in deze kerk zijn van hun afkomstig. Het gotische altaar ertegenover, in het noordelijke zijschip dateert uit 1511 en handelt over de Heilige familie. In het noordelijke zijschip staat ook een vijftiende-eeuwse houten beeld van Elisabeth. In haar hand houdt zij een model van de kerk. Op de middelste zuil tussen het middenschip en het noordelijke dwarsschip zijn twee fresco’s uit circa 1435 en één uit ca. 1470 te vinden. Voor het oksaal staat een kruisbeeld van de expressionistische beeldhouwer Ernst Barlach ( 1870-1938 ). Het maakt deel uit van het kruisaltaar.

In de noordelijke dwarsbeuk staan eveneens interessante religieuze kunstwerken, zoals het Maria-altaar uit 1517. In het onderste gedeelte bevindt zich het Marburger Vesperbild, een piëta uit 1385. Rechts van het Maria-altaar staat het praalgraf van Elisabeth. Het graf bevindt zich op de plaats van haar oude graf. Het monument uit circa 1280 is voorzien van reliëfs en heeft zijn originele kleuren redelijk goed behouden. Ernaast staat het Katharina –altaar uit 1298 met fresco’s uit het begin van de vijftiende eeuw. Rechts daarvan is het Elisabeth altaar uit 1294 geplaatst. Het zuidelijke koor bevat monumenten voor de Hessische Landgraven (uit de dertiende tot de zestiende eeuw) en twee altaren uit het begin van de zestiende eeuw.

Het koor is uitgerust met schitterende ramen uit de dertiende en de veertiende eeuw. Veel figuren zijn frontaal weergegeven, een overlevering uit de laatromaanse traditie. Het stenen hoofdaltaar uit 1290 bestaat uit drie gelijkvormige delen, in overeenkomst met de westfaçade van de kathedraal van Straatsburg.

Kaart Marburg