Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Geschiedenis Kassel

De oudste vermelding van Kassel dateert uit 913. De nederzetting wordt in dit door de Frankische koning Konrad I ondertekende document Chassalla genoemd. De aanwezigheid van het koninklijke riddergoed stimuleerde de ontwikkeling. De strategische ligging aan twee belangrijke handelsroutes droeg eveneens bij aan de groei. Voor 1189 kreeg de nederzetting stadsrechten van de landgraaf van Thüringen.

Heinrich I (1264-1308), de kleinzoon van de heilige prinses Elisabeth van Thüringen (zie Marburg), was de eerste landgraaf van Hessen. Hij verkoos Kassel tot hoofdstad en liet daar een kasteel, een brug en een nieuwe stadswijk bouwen. Op een korte periode na bleef Kassel gedurende haast drie eeuwen hoofdstad.

In het begin van de zestiende eeuw braken roerige tijden aan. In 1527 verkoos de stad ( 4.500 inwoners) de leer van Luther. Landgraaf Philipp maakte van de stad een bloeiend centrum. Na zijn dood in 1567 viel Hessen uiteen en werd Marburg de hoofdstad van het noordelijke deel van Hessen.

karlsaue Kassel

Gedurende eeuwen bouwden de landgraven van Hessen op het terrein van Karlsaue; slechts het interieur van het Marmorbad is goed behouden.

De leidende positie in het noordelijke deel van Hessen hernam Kassel in het begin van de zeventiende eeuw. Gedurende de Dertigjarige Oorlog (1618-48) werd de stad niet verwoest dankzij de machtige stadsversterkingen uit de zestiende eeuw. Dat droeg bij tot een verdere opmars van de stad. Kassel schreef geschiedenis onder Landgraaf Karl I (1677-1738). Hij bleek van groot belang voor het culturele en economische klimaat. Onder zijn leiding werd het park Karlsaue aangelegd en het kasteel van de reus met de bijbehorende waterval. Hij gaf vanaf 1686 asiel aan vluchtelingen die religieus vervolgd werden in eigen land. Voor de vluchtelingen, vooral Hugenoten, werd een nieuwe wijk gebouwd. De immigratie droeg bij aan de vroege opkomst van de industrie ter plaatse.

Onder Friedrich II (1760-85) vonden veel bouwactiviteiten plaats, zoals de realisatie van een nieuwe stadsmuur en de Friedrichtsplatz. Uitstekende dynastieke en politieke connecties tussen Hannover en Engeland monde uit in de deelname van Hessische soldaten aan de kant van de Engelsen in de Amerikaanse Revolutie (1776—1783). In Hessen was de culturele invloed uit Engeland zeer groot. Friedrich II besloot het Wilhelmshöher Park om te vormen in Engelse stijl. Wilhelm IX (1785-1821) gaf opdracht tot de bouw van Löwenburg en het paleis in park Wilhelmshöhe. Beide gebouwen zijn sterk beïnvloed door Engelse voorbeelden. In 1807 nam de jongste broer van Napoleon de macht over. Hij vestigde zich in Schloss Wilhelmhöhe. Van 1807 tot 1813 was Kassel de hoofdstad van Westphalia. In 1813 kon Willem IX terugkeren.

colleectie museum kassel

Zowel het park Wilhelmshöhe, Schloss Wilhelmhöhe, de collectie in het slot als het omringende park zijn nagelaten door de landgraven van Hessen

Jakob en Wilhelm Grimm leefden van 1798 tot 1830 in Kassel. De gebroeders publiceerden in deze periode hun belangrijkste werken. De schrijvers van grammaticaboeken, woordenboeken en boeken over taalgeschiedenis hebben hun wereldwijde bekendheid te danken aan de sprookjes die zij optekenden, waaronder Roodkapje en Sneeuwwitje. In Schloss Bellevue is het Brüder-Grimm-Museum gevestigd. Hun leven en werk is daar in beeld gebracht.
In 1866 werd de staat Kurhessen (de toenmalige naam van Hessen-Kassel) Pruisisch.
Op 22/23 oktober 1943 werd het stadscentrum haast volledig vernield door Britse bombardementen. Haast 10.000 mensen kwamen om. Al tijdens de oorlog werden plannen gemaakt voor herbouw. In 1950 werd een nieuw plan ontwikkeld dat geen respect vertoonde voor de historische gebouwen. Veel gebouwen die de geschiedenis van Kassel tot leven brachten zijn na de oorlog neergehaald. Zelfs licht beschadigde historische gebouwen weken voor nieuwe architectuur.

In 1955 vond de Bundesgartenschau plaats in Kassel. Deze nationale tuinbouwtentoonstelling werd toen vergezeld door de eerste Documenta. Arnold Bode, de organisator van de Documenta, gaf een overzicht van de geschiedenis van de door de Nazi’s vergruisde moderne kunst. De Documenta ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een wereldberoemde vijfjaarlijkse tentoonstelling voor hedendaagse kunst. De twaalfde Documenta vindt plaats in 2007.

geschiedenis kassel
schloss wilhelmshohe
schlosspark kassel
neues galerie kassel
karlsaue
diverse bezienswaardigheden kassel
omgeving kassel
Kaart Kassel
kassel
 
hessen