Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Mariendom Erfurt

Deze laat gotische kathedraal is gebouwd op de plaats waar Bonifaticus rond 742 een kapel heeft opgericht. Een groot deel van de huidige kerk is gebouwd in de vijftiende eeuw. De romaanse torens zijn overblijfselen uit oudere kerken. Hun puntige spitsen zijn aanpassingen aan de gotische stijl. De monumentale trap, het hoog-gotisch koor en de driehoekige aanbouw van het portaal dateren uit de veertiende eeuw. Het onconventionele portaal heeft een driehoekig grondplan met twee toegangen tot het interieur. Het is zo gepositioneerd dat de poorten haast een zuigende werking lijken te hebben. Dit geldt vooral voor de toegang bovenaan de trappen. Een andere toespeling op de omgeving betreft het accent op de drie torens tussen koor en schip in plaats van accentuering van de westbouw. Het silhouet vanaf de Domplatz is hierdoor schitterend. De kerk ligt grotendeels op de Domheuvel, maar het koor staat op de Cavaten, een enorme fundering die het niveauverschil tussen de heuvel en de Domplatz overbrugt.

Onderaan de Cavaten die het koor ondersteunen

Het kerkinterieur herbergt interessante kunstwerken. Tot de belangrijkste bezienswaardigheid behoren de veertiende en de vijftiende-eeuwse glas-in–loodramen in het koor. Zeer bijzonder is Wolfram, een bronzen afbeelding van een man uit 1160. Het beeld dient als kandelaar en is één van de oudste vrijstaande sculpturen in Duitsland. Middeleeuwse bronzen beelden van dit formaat zijn zeer zeldzaam.

Wolfram, brons, 1160

De dom herbergt een altaarstuk van Lucas Cranach uit 1525. Ook bezienswaardig zijn de romaanse stucmadonna, het koorgestoelte uit de veertiende eeuw en een reliekschrijn in de vorm van een klein kistje uit het einde van de dertiende eeuw. In de centrale toren hangt één van de grootste klokken van Europa. Deze klok, de Maria Gloriosa, is in 1497 gegoten door de Nederlander Gerhard van Wou.

Gedeelte van het barok altaar en enkele glas in-lood-vensters

Kaart Erfurt