Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Geschiedenis Duisburg

Duisburg was een zeer bedrijvige plaats totdat in de dertiende eeuw de Rijn zich twee kilometer verplaatste. Dit had direct grote gevolgen voor de stad. De handel die tot dan toe voor inkomsten zorgde stagneerde. De plaats verloor aan betekenis. De voormalige zelfstandige stad werd daaropvolgend bestuurd door de graven van Kleef. De situatie verbeterde pas nadat er opnieuw een haven was aangelegd.

De geschiedenis van Duisburg is bepaald door de haven

Pas in de negentiende eeuw groeide het aantal banen in de stad expansief en daarbij ook het inwonersgetal. Dit was te danken aan meerdere factoren. De steenkoolmijnen die Franz Haniel kort na 1800 liet bouwen speelde een grote rol. Het betrof de eerste steenkolenmijn van het Ruhrgebied. August Thyssen is eveneens belangrijk geweest voor de werkvoorzieningen. Hij richtte in 1871 een staalconcern op dat in een periode van dertig jaar alle fasen van het productieproces zelf uitvoerde. Het leven van de arbeiders die in dergelijke industrieën werkten was zeer hard. Wie niets te zoeken had op de industriegebieden of de arbeiderswijken bleven weg uit deze schrijnende omgeving.

De groei van de stad zette zich in de twintigste eeuw voort. In 1924 werd de stad met Hamborn verenigd. Ruhrort werd eveneens bij de stad betrokken. Dit plaatsje is gelegen waar de Ruhr uitmonde in de Rijn. Er werd een verbond gesloten met de haven van Ruhrort. Dit bevorderde de economie. Aan het einde van de twintigste eeuw is begonnen met het opknappen van de voormalige industriële gebouwen uit het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw. In het Landschaftpark Duisburg-Nord is het voormalige industriegebied behouden als industrieel erfgoed. In de Innenhafen zijn grote delen geweken voor natuur en nieuwbouw. De aanvankelijk onaangename buurt rond de binnenhaven is veranderd in een omgeving waarin het aangenaam vertoeven is. In het Kultur- und Stadthistorisches Museum is de geschiedenis van Duisburg in beeld gebracht. In het Niederrheinisches Museum zijn kaarten en globes van Gerhard Mercator te zien. Hij woonde in Duisburg en stierf er in 1594

Kaart Duisburg