Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Geschiedenis Dortmund

De geschiedenis van Dortmund is meer dan 1000 jaar oud. Rond 880 werd de plaats voor het eerst vermeld in documenten onder de naam Throtmani. In de tiende en de elfde eeuw werd de plaats belangrijker, alhoewel er nog geen sprake is van een stad. Duitse keizers en koningen lieten in de Dortmund een onderkomen bouwen. Het verblijf van deze hooggeplaatste lieden bracht handel met zich mee. Dortmund groeide in de middeleeuwen uit tot één van de belangrijkere Hanzesteden dankzij zijn ligging aan de Hellweg, een weg die Duisburg en Magdeburg verbond. Deze locatie is gunstig geweest voor de handel.

De historische gebouwen zijn vrijwel zonder uitzondering ofwel zwaar gerestaureerd of van de kaart geveegd gedurende de Tweede Wereldoorlog.

In de twaalfde en de dertiende eeuw werd Dortmund een belangrijke stad. De stad kreeg in de dertiende eeuw van de keizer het recht om bier te brouwen. Export van bier is tot de dag van vandaag belangrijk voor de economie van de stad. Aan het eind van de veertiende eeuw kwamen plaatsen in de omgeving in opstand tegen de economische monopolie van de stad (1388-1389). De economie leidde onder het verzet van de omgeving. Dortmund kende een lange periode van verval met de dertig jarige oorlog als dieptepunt. Pas in de negentiende eeuw leefde de stad weer op dankzij de mijnbouw en staalindustrie. Dortmund groeide uit tot de tweede stad van het Ruhrgebied dankzij de hoogontwikkelde industrie.

De immense vernielingen gedurende de dertig jarige oorlog stelden niet veel voor in vergelijking met de verwoestingen van het centrum tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er bleef haast niets overeind staan. De kerken zijn gerestaureerd. In het Museum für Kunst und Kulturgeschichte kunt u meer informatie vinden over de stad.

Kaart Dortmund