Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Cathédrale Notre-Dame

Deze kathedraal ligt in het centrum van Doornik op de plaats van een vroegmiddeleeuwse voorganger. In 1130 startte men met de bouw van de huidige kathedraal. De bouwwerkzaamheden vingen aan met het langhuis. De bouwstijl beïnvloedde de architectuur van de gehele Scheldevallei en ligt aan de oorsprong van de Scheldebouwkunst. Op zijn beurt is de kerk beïnvloed door o.a. het Normandische voorbeeld. 

Kathedraal Notre-Dame valt op door zijn immense afmetingen. De hoogte bedraagt 134 meter. Eveneens opvallend zijn de 5 klokkentorens. Ze zijn allemaal verschillend van vorm. De middelste toren is de oudste. Het schip en het dwarsschip dateren uit de 12e eeuw en zijn in de Romaanse stijl gebouwd terwijl het koor in hoog-gotische stijl is herbouwd in 1242/1245.

Op de foto van het interieur zie je achteraan het koor en vooraan het langhuis. De pijlers, met hun kruisvormige doorsnee en halfronde pilasters zijn vorm gegeven naar het voorbeeld van Normandische exemplaren. Waarschijnlijk is men nadat de pijlers gebouwd waren de bouwplannen gaan wijzigen. De rondbogen boven de pijlers en de daaropvolgende verdiepingen waren destijds vernieuwend. De vorm van de pijlers is overigens zeer mooi geïntrigeerd in het muuroppervlak dat geleidelijk naar achteren wijkt. 

Het langhuis bestaat uit een opstand van vier verdiepingen. Het loopt m.b.t. de geleding vooruit op de vroeg-gotische opstand. Bovenop de onderste verdieping, die de scheiding tussen het middenschip en de zijschepen markeert, is een galerij aangebracht. De derde verdieping bestaat uit een blind triforium en de vierde uit een lichtbeuk. Aan het barokke kruisgewelf, die tegenwoordig het middenschip overspant, is mogelijk een vlakke overdekking voorafgegaan.


Een gedeelte van de kerk dient tegenwoordig als museum. De kerkschat is interessant vanwege twee reliekschrijnen. Het reliekschrijn van Onze –Lieve-Vrouw uit 1205 is zelfs een werk van de beroemde Nicolas de Verdun. Het reliekschrijn van de H. Eleutherius stamt uit 1247. Beiden zijn bijzonder geslaagde exemplaren van juweelsmeedkunst. 

Geschiedenis Doornik
kathedraal Doornik
Belfort Doornik
musee des beaux arts
Doornik
kaart doornik